JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
17.11.2022 10.00

Fingerpori naurattaa yleisöä pikkujoulujen aikaan

Fingerpori - Toinen tuleminen näytelmässä naurattavat mm. Jussi Muilu ja Pietu Korpi-Käkelä. Kuva Pinja Palosaari

Fingerpori - Toinen tuleminen näytelmässä naurattavat mm. Jussi Muilu ja Pietu Korpi-Käkelä. Kuva Pinja Palosaari

Te­at­te­ri La­pua tuo en­si-il­taan huo­men­na per­jan­tai­na 18.11., osu­vas­ti pik­ku­jou­lu­ai­kaan, sar­ja­ku­vis­ta tu­tun Fin­ger­po­rin. Fin­ger­po­ri - Toi­nen tu­le­mi­nen on tänä vuon­na Te­at­te­ri La­pu­an kol­mas en­si-il­ta ja tä­män syk­syn toi­nen näy­tel­mä.

Näy­tel­män oh­jaa­ja Ma­ria Haa­pa­nen on koos­ta­nut Pert­ti Jar­lan stri­peis­tä näy­tel­män, joka nau­rat­taa ab­sur­din huu­mo­rin voi­min. Näyt­tä­möl­lä näh­dään kah­dek­san näyt­te­li­jää, jot­ka lait­ta­vat it­sen­sä li­koon lu­kui­sil­la roo­leil­laan.

– Näy­tel­mä on työ­ryh­mä­läh­töi­nen heti sar­ja­ku­vast­rip­pien et­sin­näs­tä ja nii­den va­li­koin­nis­ta läh­tien. It­se kä­si­kir­joit­ta­mi­nen oli lä­hin­nä ir­ral­lis­ten vit­sien yh­teen­so­vit­ta­mis­ta ja muok­kaa­mis­ta mu­ka­na ole­van näyt­te­li­jä­po­ru­kan ve­ny­mi­sen mu­kaan. Huu­mo­ria on yh­des­sä et­sit­ty myös sar­ja­ku­vast­rip­pien ul­ko­puo­lel­ta, et­tei ko­ko­nai­suus jäi­si pu­hu­vien päi­den vit­si­ki­ma­rak­si. Hah­mo­ja on luo­tu yh­des­sä ja it­sek­seen. Har­joi­tus­ten il­ma­pii­ri on py­rit­ty pi­tä­mään sal­li­van ren­to­na ja avoi­me­na ko­kei­luil­le, Haa­pa­nen ker­too näy­tel­mä­työn val­mis­ta­mi­ses­ta.

Fin­ger­po­ri – Toi­nen tu­le­mi­nen -näy­tel­mäs­sä Hei­mo Ve­san roo­lis­sa näh­dään Pie­tu Kor­pi-Kä­ke­lä. Pu­vus­tuk­ses­ta vas­taa Lii­sa Bar­ry ja la­vas­tuk­ses­ta Kai Pön­ti­nen yh­des­sä työ­ryh­män kans­sa. Valo- ja ää­ni­tek­nii­kas­ta huo­leh­tii Kult­tuu­ri­työ­pa­ja Prep­paa­mo. Tuo­tan­to­puo­lel­la te­at­te­ri jat­kaa yh­teis­työ­tä Se­AM­Kin kult­tuu­ri­tuo­tan­non tut­kin­to-oh­jel­man kans­sa. Tuot­ta­ji­na toi­mi­vat, osa­na opin­to­jaan, kult­tuu­ri­tuo­tan­non opis­ke­li­jat Jon­na Hy­ny­nen ja Pin­ja Pa­lo­saa­ri.

– Pik­ku hil­jaa olem­me pa­laa­mas­sa poik­keu­so­lois­ta ta­kai­sin nor­maa­liin ja ih­mi­set us­kal­tau­tu­vat te­at­te­riin, ja se on mah­ta­va asia, te­at­te­rin tuo­tan­non te­ki­jät iloit­se­vat.