JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
22.6.2023 10.00

Kirjasto kesäa­i­ka­tau­lussa, tulossa monenlaista tekemistä

La­pu­an kau­pun­gin­kir­jas­to tie­dot­taa, et­tä kesä on tuo­nut muu­tok­sia kir­jas­ton ai­ka­tau­lui­hin. Pää­kir­jas­to ja leh­ti­lu­ku­sa­li ovat avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo seit­se­mään ja per­jan­tai­sin vii­teen, mut­ta ke­sä­lau­an­tai­sin kir­jas­to on sul­jet­tu. Oma­toi­mi­ai­ka on käy­tet­tä­vis­sä joka päi­vä yh­dek­säs­tä yh­dek­sään. Oma­toi­mi­kir­jas­ton käyt­tö vaa­tii so­pi­muk­sen. Tiis­ten­jo­en si­vu­kir­jas­to on avoin­na maa­nan­tai­sin, kir­jas­to­au­to lo­mai­lee 26.6. al­ka­en kou­lu­jen al­ka­mi­seen saak­ka.

Ke­sän ai­ka­na kir­jas­tos­sa voi osal­lis­tua Al­bert Edel­fel­tin ”Leik­ki­viä poi­kia ran­nal­la” -ai­hei­sen tu­han­nen pa­lan pa­la­pe­lin te­ke­mi­seen. Pois­to­kir­jo­ja ja leh­tiä on myyn­nis­sä niin kau­an kuin ta­va­raa riit­tää. Vä­ri­tet­tä­viä piir­ros­ku­via löy­tyy las­te­no­sas­tol­ta ja las­ten ke­sän lu­ku­haas­te­bin­goon voi osal­lis­tua vaik­ka koko per­he.

Tie­dot­tees­sa mai­ni­taan li­säk­si, et­tä ai­kuis­ten ke­sän lu­ku­haas­tees­sa su­kel­le­taan psy­ko­lo­gi­sen jän­ni­tyk­sen ja peh­mo­dek­ka­rei­den pa­riin. Ru­no­ret­ki-haas­te tuo ru­no­ja esil­le ja kut­suu tu­tus­tu­maan ru­noi­hin eri tee­mo­jen kaut­ta. Ke­sä­kuus­sa ru­nois­sa vie­rai­lee kesä ja hei­nä-elo­kuus­sa mat­ka­taan vie­rail­le mail­le. Tie­to­kir­jo­jen puo­lel­la löy­tyy kir­ja­näyt­te­lyi­tä eri ai­he­a­lu­eis­ta, muun mu­as­sa mie­len hy­vin­voin­nis­ta sekä me­ris­tä ja me­ren­kul­ki­jois­ta.

La­pua Pri­den las­ten päi­vä­nä La­keu­den Sa­teen­kaa­ri ry jär­jes­tää kir­jas­ton sa­tu­nur­kas­sa lap­sil­le sa­tu­tuo­ki­oi­ta, li­säk­si esiin­tyy te­at­te­ri Soi­va sam­mak­ko. Sa­tu­Het­kes­sä-kier­tu­e­kin käy La­pu­an kir­jas­tos­sa hei­nä­kuus­sa, sen yh­tey­des­sä saa luo­da omia ta­ri­noi­ta.