JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
3.10.2023 11.00

"Lapua 1976" syyskuun katsotuin elokuva koko maassa

"Lapua 1976" -elokuvan pääosassa nähdään Linnea Leino. Elokuva oli Suomessa koko syyskuun katsotuin ohi Kaurismäen ja "Barbien".

"Lapua 1976" -elokuvan pääosassa nähdään Linnea Leino. Elokuva oli Suomessa koko syyskuun katsotuin ohi Kaurismäen ja "Barbien".

Kuva: Tarja Kojola

Suo­men Elo­ku­va­sää­ti­ön (SES) ti­las­to ker­too, et­tä Suo­men kaik­kein kat­so­tuin elo­ku­va syys­kuus­sa oli Toni Kur­ki­mä­en esi­koi­soh­jaus, pat­ruu­na­teh­taan rä­jäh­dy­son­net­to­muu­den ko­ke­vis­ta ih­mi­sis­tä ker­to­va "La­pua 1976". Se ke­rä­si syys­kuun ai­ka­na pe­rä­ti 114 975 kat­so­jaa. Elo­ku­van ko­ko­nais­kat­so­ja­mää­rä on nyt SES:in ti­las­tos­sa 119 107, mut­ta Kur­ki­mä­ki il­moit­ti aa­mun lu­ke­man so­mes­saan, ja kat­so­jia oli jo yh­teen­sä yli 120 000.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la elo­ku­vas­ta on tul­lut val­ta­va hit­ti, se on ke­rän­nyt maa­kun­nas­sa jo yli 41 600 kat­so­jaa ja nous­sut kaik­kien ai­ko­jen kol­man­nek­si kat­so­tuim­mak­si alu­eel­la. Yk­kös­pai­kal­la ole­va "Tal­vi­so­ta" vuo­del­ta 1989 on enää va­jaan nel­jän tu­han­nen kat­so­jan pääs­sä.

Pai­kal­li­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä ker­too jo­tain se, et­tä elo­ku­va on ke­rän­nyt maa­kun­nas­sa 2,5-ker­tai­ses­ti Bar­bien kat­so­ja­mää­rän.

Kuu­kau­den toi­sek­si kat­so­tuin elo­ku­va on Aki Kau­ris­mä­en "Kuol­leet leh­det" ei jää­nyt kau­as yk­kös­pai­kas­ta. Lop­pu­kuu­kaut­ta hal­lin­nut elo­ku­va eh­ti ke­rä­tä syys­kuun ai­ka­na 112 513 kat­so­jaa. Oh­jaa­jan ko­ti­kau­pun­gis­sa Kark­ki­las­sa elo­ku­va on nous­sut jo kaik­kien ai­ko­jen yli­voi­mai­ses­ti kat­so­tuim­mak­si. Ko­ko­nais­kat­so­ja­lu­vuis­sa "Kuol­leet leh­det" ohit­taa ken­ties ku­lu­val­la vii­kol­la La­pua 1976:n ja nou­see vuo­den kym­me­nen kat­so­tuim­man elo­ku­van jouk­koon, SES:n ti­las­to­kat­saus ar­vi­oi.

Kuu­kau­den kol­man­nek­si kat­so­tuin ja kär­ki­kol­mi­kon ai­noa ul­ko­mai­nen elo­ku­va oli Greta Ger­wi­gin oh­jaa­ma "Bar­bie". Sil­lä oli vie­lä syys­kuus­sa­kin 73 175 kat­so­jaa, en­si-il­taan se tuli jo ke­säl­lä. Yh­teen­sä se on ke­rän­nyt jo 655 087 kat­so­jaa. Kuu­kau­den nel­jän­te­nä oli 50 396 kat­so­jaa ke­rän­nyt "Op­pen­hei­mer", joka yli 370 000 kat­so­jal­laan lä­hes­tyy jo kaik­kien ai­ko­jen top 100:aa.

SES tie­dot­taa, et­tä syys­kuu oli kai­ken kaik­ki­aan kah­den elo­ku­van juh­laa. "Kuol­leet leh­det" oli kat­so­tuin vii­te­nä­tois­ta päi­vä­nä ja "La­pua 1976" kol­me­na­tois­ta. Yk­sit­täi­sen päi­vän kat­so­tuim­man elo­ku­van tit­te­lin nap­pa­si­vat "Bar­bie" ja en­si-il­ta­päi­vä­nään "Saw X".

Ko­ti­mais­ten elo­ku­vien kat­so­ja­mää­rä oli syys­kuus­sa 276 783 kat­so­jaa eli pe­rä­ti 43,0 % kai­kis­ta kat­so­jis­ta. Vuo­si­ta­sol­la ko­ti­mais­ten elo­ku­vien kat­so­ja­o­suus pa­la­si kah­den­kym­men pro­sen­tin pa­rem­mal­le puo­lel­le ja on nyt 21,5 %.