JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
28.6.2023 8.00

Maria Ulvisen töitä Patruu­na­gal­le­riassa

Maria Ulviselta on Patruunagalleriassa esillä muun muassa ”Tango in the woods” eli tango metsässä.

Maria Ulviselta on Patruunagalleriassa esillä muun muassa ”Tango in the woods” eli tango metsässä.

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kult­tuu­ri­kes­kus Van­ha Pauk­ku tie­dot­taa, et­tä Pat­ruu­na­gal­le­ri­as­sa on par­hail­laan la­pu­a­lais­läh­töi­sen Ma­ria Ul­vi­sen tai­de­näyt­te­ly. Haa­pa­kos­kel­la syn­ty­neen ja kas­va­neen tai­tei­li­jan koti on ny­ky­ään Tuu­su­las­sa. Näyt­te­ly on saa­nut ni­men Näen ja Kuun­te­len, ja se on näh­tä­vil­lä elo­kuun lop­puun saak­ka.

Ma­ria Ul­vi­nen ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä hän te­kee tai­det­ta si­vu­toi­mi­ses­ti pää­työn­sä ohel­la, ja on opis­kel­lut tai­det­ta ja piir­tä­mis­tä lu­kui­sil­la kurs­seil­la vuo­sien var­rel­la. Ul­vi­nen on kes­kiu­u­si­maa­lai­sen Kuu­mART ry -tai­de­seu­ran jä­sen. Tek­nii­koi­na Ul­vi­sel­la ovat ak­ryy­li, öl­jy­vä­ri ja se­ka­tek­niik­ka. Hän te­kee mie­lel­lään ti­laus­töi­tä.

Poh­jan­maan va­lo­ku­va­kes­kuk­ses­sa on esil­lä Min­na Kar­hu­sen va­lo­ku­via myös elo­kuun lop­puun saak­ka. ”Kas­vun paik­ka” -näyt­te­ly kä­sit­te­lee jäm­sä­läis­ten kou­lu­jen es­te­tiik­kaa, jois­sa Kar­hu­nen on käy­nyt pe­rus­kou­lun­sa. Tie­dot­teen mu­kaan Kar­hu­nen am­men­taa te­ok­siin­sa het­kiä sekä muis­to­ja eri ti­lo­jen ja esi­nei­den kaut­ta. Ku­viin si­säl­tyy kai­kil­le kou­lua käy­neil­le suo­ma­lai­sil­le tut­tu­ja tee­mo­ja. Sar­ja on oo­di nuo­ruu­del­le, kas­vul­le, kou­lu­tuk­sel­le, opet­ta­jil­le sekä kou­lu­hen­ki­lö­kun­nal­le.

Min­na Kar­hu­nen (s. 1997) on jy­väs­ky­lä­läi­nen va­lo­ku­vaa­ja, hän on val­mis­tu­nut kuva-ar­te­saa­nik­si sekä va­lo­ku­vaa­jak­si. Täl­lä het­kel­lä hän opis­ke­lee va­lo­ku­vaa­ja­mes­ta­rin eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toa.

Ma­ria Ul­vi­nen: Näen ja Kuun­te­len. Näyt­te­ly Pat­ruu­na­gal­le­ri­as­sa 21.6. – 26.8.

Min­na Kar­hu­nen: Kas­vun paik­ka.Va­lo­ku­via Poh­jan­maan va­lo­ku­va­kes­kuk­ses­s­sa 21.6. – 26.8.