JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
15.12.2022 7.30

Skins-sarjan säveltäjä innostui Lapuasta

Matthew De Groat oppi muun muassa ymmärtämään paremmin suomalaista hevirokkia, kun koki marraskuun Lapualla.

Matthew De Groat oppi muun muassa ymmärtämään paremmin suomalaista hevirokkia, kun koki marraskuun Lapualla.

Ame­rik­ka­lai­nen kir­jai­li­ja-sä­vel­tä­jä-tuot­ta­ja Mat­t­hew DeG­ro­at viet­ti mar­ras­kuun kult­tuu­ri­kes­kus Van­han Pau­kun tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä, tie­dot­taa kult­tuu­ri­toi­mi. Re­si­dens­sis­sä työs­ken­te­lee joka kuu­kau­si tai­tei­li­joi­ta eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Mat­t­hew’n pop-rock-tyy­li­siä kap­pa­lei­ta on kuul­tu esi­mer­kik­si te­le­vi­si­o­sar­jois­sa ”The Real World” ja ”Skins”. Ru­nou­des­ta tuli Mat­t­hewl­le uu­si alu­e­val­taus pan­de­mi­an ai­ka­na, kun hä­nen bän­din­sä ei pääs­syt keik­kai­le­maan ja kap­pa­leet­kin syn­tyi­vät niin, et­tä eri­puo­lil­la maa­il­maa ole­vat soit­ta­jat ää­nit­ti­vät omat soit­ton­sa, jot­ka koot­tiin jäl­ki­kä­teen yh­dek­si kap­pa­leek­si.

Mat­t­hewn ru­not ovat rii­mit­tö­miä ja usein leh­ti­teks­teis­tä syn­ty­viä vi­su­aa­li­sia tai­de­te­ok­sia.

La­pu­al­la Mat­t­hew mei­na­si jää­dä sa­nat­to­mak­si, kun eng­lan­nin­kie­li­siä sa­no­ja oli vai­kea löy­tää leh­dis­tä. Tai­tei­li­ja al­koi kui­ten­kin käyt­tää myös suo­men kiel­tä ru­nois­saan.

Eng­lan­nin­kie­li­sil­le ru­noil­le va­li­koi­tui suo­men­kie­li­siä ot­si­koi­ta, ku­ten ’halu’ ja ’it­se­mur­ha. Var­sin­kin sana par­sa­kaa­li jäi Mat­t­hewl­le mie­leen niin tv-mai­nok­sis­ta kuin La­pu­an kan­sa­lai­so­pis­ton suo­men kie­len kurs­sil­ta.

La­pu­an mar­ras­kuu in­noit­ti Mat­t­hew­ta: har­maa tai­vas nä­kyy har­maal­le pa­pe­ril­le prin­ta­tuis­sa ru­nois­sa, jois­sa voi tar­kal­la lu­ke­mi­sel­la huo­ma­ta myös yh­teyk­siä Van­han Pau­kun his­to­ri­aan.

– Ym­mär­rän mar­ras­kuun sään an­si­os­ta myös pa­rem­min he­a­vy­me­tal­lia, Mat­t­hew hu­vit­tui..

La­pu­an rau­hal­li­suus aut­toi tai­tei­li­jaa kes­kit­ty­mään omaan työ­hön­sä, ja Mat­t­hew vii­meis­te­li­kin ru­no­ko­ko­el­man­sa ”Now we drink alo­ne in the dark” Van­han Pau­kun re­si­dens­sis­sä.

Suo­mes­sa Mat­t­hew’ta vie­hät­ti var­sin­kin sau­na­kult­tuu­ri.

– Jos kai­kil­la maa­il­mas­sa oli­si oma sau­na, ei maa­il­mas­sa oli­si so­tia, tai­tei­li­ja heh­kut­ti.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?