JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
20.2.2023 10.00

Taidemuseo: Urheilu ja liikkuminen voi olla myös taiteellinen teko, katso kuvat ja video

Korutaiteilija Christine Jalio sai mahdollisuuden pohtia taiteensa kautta urheilijaa ja urheilun merkitystä ihmiselle. Meneekö urheilun ohitse mikään ja jos niin mikä?

Korutaiteilija Christine Jalio sai mahdollisuuden pohtia taiteensa kautta urheilijaa ja urheilun merkitystä ihmiselle. Meneekö urheilun ohitse mikään ja jos niin mikä?

La­pu­an Tai­de­mu­se­os­sa on avau­tu­nut ja koko ke­vään kes­tä­vä näyt­te­ly Tuu­le­tus!. Se tuo näy­til­le tuo­reen nä­kö­kul­man ai­hees­ta ur­hei­lu ja tai­de. Mo­lem­mat vah­vo­ja ele­ment­te­jä la­pu­a­lai­ses­sa ar­jes­sa ja py­häs­sä. Näyt­te­lys­sä lä­hes­ty­tään ur­hei­lun maa­il­maa tai­teen kei­noin. Tai­tei­li­jat ovat te­ok­sis­saan tuo­neet esiin hei­dän nä­kö­kul­maan­sa ur­hei­luun, sen ta­voit­teel­li­suu­teen, kil­pai­lul­li­suu­teen, ur­hei­luun liit­ty­viin mo­niin tun­tei­siin ja mer­ki­tyk­siin. Tai­tees­sa ja ur­hei­lus­sa yh­dis­ty­vät mo­lem­mis­sa use­at sa­man­kal­tai­suu­det, kyky tuot­taa elä­myk­siä, teh­dä jo­tain mikä vai­kut­taa. Täs­sä näyt­te­lys­sä te­ok­set ovat kei­no tuu­let­taa aja­tuk­sia ur­hei­lus­ta. Tar­vit­see­ko kes­ki­ös­sä ai­na ol­la kil­pai­lu ja voit­to? Ai­het­ta voi lä­hes­tyä myös ta­pah­tu­ma­paik­ko­jen, tun­tei­den ja eri­lai­set mer­ki­tys­ten kaut­ta.

Tämä artikkeli on sinulle tilaajamme

Pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään