JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
22.3.2019 15.00

Taidemuseolla innostettiin lapsia näkemään kulttuu­riym­pä­ris­töään

Lumina Taini etsi vanhasta kuvasta lettipäisiä tyttöjä yhdessä Lapua-Seuran puheenjohtaja Pirkko Talolan ja varapuheenjohtaja Helena Teräväisen kanssa. Vierellä seuraa äiti Anu Kallio.

Lumina Taini etsi vanhasta kuvasta lettipäisiä tyttöjä yhdessä Lapua-Seuran puheenjohtaja Pirkko Talolan ja varapuheenjohtaja Helena Teräväisen kanssa. Vierellä seuraa äiti Anu Kallio.

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pua-seu­ra kut­sui lap­sia ja nuo­ria aja­tus­pa­jaan Tai­de­mu­se­ol­le Eu­roo­pan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vän mer­keis­sä.

Iso tee­ma pi­tää si­säl­lään tänä vuon­na al­le 18 -vuo­ti­ail­le suun­na­tun He­ri­ta­ge Ma­kers - kil­pai­lun, jo­hon nuo­ret kult­tuu­riym­pä­ris­tön te­ki­jät voi­vat ku­val­la ja ly­hy­el­lä teks­til­lä tai vi­de­ol­la ker­toa oman ta­ri­nan­sa lä­hiym­pä­ris­tös­tään.

Kil­pai­lun tee­ma on ra­jat­tu tai­teen ja viih­teen maa­il­maan. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa pal­kin­to­mat­ka Stras­bour­giin.

– Oli­si­han se hie­noa, jos La­pu­al­ta löy­tyi­si voit­ta­ja. Olem­me tääl­lä etuo­i­keu­te­tus­sa ase­mas­sa, sil­lä meil­lä on mo­ni­puo­li­nen kult­tuu­riym­pä­ris­tö, jos­sa saam­me elää ar­ke­am­me. Usein vain unoh­tuu, et­tä kult­tuu­ri on pal­jon muu­ta­kin kuin mu­seo, He­ri­ta­ge Ma­kers aja­tus­pa­jaa La­pu­al­la pi­tä­nyt, ark­ki­teh­ti ja kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja He­le­na Te­rä­väi­nen ko­ros­taa.

Aja­tus­pa­ja si­joi­tet­tiin La­pu­an Tai­de­mu­se­oon vii­me lau­an­tai­na, jos­sa osu­vas­ti on esil­lä näyt­te­ly Ko­to­pai­kan tun­tu, mu­se­on omien ko­ko­el­mien näyt­te­ly. Siel­lä, jos mis­sä, aja­tuk­set läh­ti­vät len­toon esil­lä ole­van ai­heen vii­te­ke­hyk­sis­sä.

Lue li­sää tors­tain 21.3. La­pu­an Sa­no­mis­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?