JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
29.9.2022 8.00

Viktor Klimenko Latosaaressa

Tans­si­kes­kus La­to­saa­res­sa jär­jes­te­tään lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä Se löy­tyi -mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li. Ta­pah­tu­mas­sa on edus­tet­tu­na eri mu­siik­ki­la­jit kai­kil­le ikä­ryh­mil­le.

Mu­ka­na ovat muun mu­as­sa Idol­sis­sa­kin ki­san­nut Kris­tii­na Brask, Lars Ed­berg & JJ, Sela Gos­pel­band sekä Vik­tor Kli­men­ko.

Uk­rai­nan aroil­ta su­ku­juu­ret omaa­va ka­sak­ka Kli­men­ko viet­tää par­hail­laan 80-vuo­tis­juh­la­vuot­taan, jo­ten nyt on ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus kuul­la mo­ni­puo­lis­ta ar­tis­tia, joka esit­tää hä­nel­le rak­kai­ta kap­pa­lei­ta tai­tei­li­jau­ral­taan.

– Täl­lais­ta mu­siik­ki­kat­taus­ta ei ole La­pu­al­la ol­lut kos­kaan ai­kai­sem­min. Fes­ti­vaa­li on il­mai­nen ja osa val­ta­kun­nal­lis­ta Se löy­tyi -me­di­a­mis­si­o­ta, fes­ti­vaa­lip­ro­mot­too­ri Mark­ku Huo­pa­na ker­too.

Käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat La­pu­an eri seu­ra­kun­nat yh­teis­työs­sä MP-viih­teen kans­sa. Kah­vio pal­ve­lee koko päi­vän ajan.

vmk

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?