JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.10.2020 8.00

Ei kirkon ovella kysellä, oletko tarpeeksi kristitty

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään seu­ra­kun­ta­viik­koa. Vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na ”Oi­keus py­hään”.

La­pu­an Sa­no­mil­ta on sil­loin täl­löin ky­syt­ty, mik­si uu­ti­soim­me tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ja va­pai­den suun­tien ta­pah­tu­mis­ta ja pal­ve­luis­ta.

Kau­pun­gis­sa, jos­sa yli 85 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä kuu­luu evan­ke­li­lais­lu­te­ri­lai­seen kirk­koon, oli­si eri­kois­ta jät­tää uu­ti­soi­mat­ta. Toki osal­le la­pu­a­lai­sis­ta seu­ra­kun­ta voi edus­taa vain va­kiin­tu­nei­ta ta­po­ja ja juh­la­py­hiä – mut­ta nä­mä­kin ih­mi­set naut­ti­vat mie­lel­lään seu­ra­kun­nan pal­ve­luis­ta. Oman seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti on useim­mil­le ta­val­li­nen, luon­te­va ja tär­keä osa elä­mää.

Muu­al­ta päin tu­le­vat ky­se­le­vät jos­kus, kun kuu­le­vat ka­ve­rin käy­vän kir­kos­sa tai osal­lis­tu­van seu­ra­kun­nan tar­jo­a­miin mo­niin pal­ve­lu­muo­toi­hin, et­tä ”olet­ko sinä niin us­ko­vai­nen, et­tä käyt sel­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa?” Ky­sy­mys tun­tuu hul­lul­ta. Pi­tää­kö ol­la jo­ten­kin eri­tyi­sen voi­mal­li­nen kris­tit­ty, et­tä saa osal­lis­tua seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­miin? Ei­kö koko ide­o­lo­gia pe­rus­tu sil­le, et­tä kuka ta­han­sa kel­paa?

Ei kir­kon ovel­la ky­sel­lä jä­sen­kir­jaa tai pyy­de­tä erit­te­le­mään syy­tä, mik­si tu­lit. Ei ole vie­lä kek­sit­ty sel­lais­ta kuu­me­mit­ta­ria, jol­la voi­tai­siin kir­kon pors­tu­as­sa mi­ta­ta tu­li­jan py­hyy­den as­te, en­nen kuin pääs­te­tään penk­kiin. Oi­keus py­hään on jo­kai­sel­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?