JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
22.3.2018 8.00

Justihin piisas...

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pi­te­let kä­sis­sä­si La­pu­an Sa­no­mien ra­ken­nus­tee­ma­leh­teä. Si­vuil­le on koot­tu asi­aa mo­nen­lai­ses­ta ra­ken­ta­mi­ses­ta.

On Suo­men kau­nein ros­ka­ka­tos, ko­dik­si muut­tu­nut van­ha kou­lu, las­ten ko­koi­sia ra­ken­nel­mia tar­kas­ta­va kau­pun­gin vir­ka­mies, in­nok­kai­ta laa­vun­ra­ken­ta­ja­nai­sia, stai­laus­vink­ke­jä, hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt­tö­mien ra­ken­nus­ten han­ket­ta... Ja toki muu­ta­kin uu­tis­ta. Ur­hei­lu­rin­ta­mal­ta kuu­luu sekä hy­vää et­tä ke­hi­tet­tä­vää, täs­sä leh­des­sä jäl­leen myös Kob­ra-uu­ti­set.

Tar­joi­lim­me ei­len yh­teis­työs­sä La­pu­an kau­pun­gin kans­sa to­ril­la rii­si­puu­roa, jos­ta voi la­pu­a­lai­sen emän­nän mu­kaan to­de­ta, et­tä ”jus­ti­hin pii­sas kun kes­ken lop­puu”. Puu­roa oli kei­tet­ty 200:lle ih­mi­sel­le, mut­ta kä­vi­jöi­tä tai­si ol­la kol­me­sa­taa.

Saim­me to­del­la hy­vää pa­lau­tet­ta, eri­no­mai­sia ke­hit­tä­mis­vink­ke­jä niin kau­pun­gil­le kuin leh­del­le. Kii­tos teil­le jo­kai­sel­le, kun läh­dit­te jää­tä­väs­tä vii­mas­ta huo­li­mat­ta mei­tä ter­veh­ti­mään!

Uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re sai eri­tyi­ses­ti kii­tos­ta sii­tä, et­tä hän ha­lu­aa jal­kau­tua la­pu­a­lais­ten kes­kel­le, tu­tus­tua ja ju­tel­la ihan ta­val­lis­ten­kin ih­mis­ten kans­sa. Moni kävi sa­no­mas­sa päi­vää ja pa­lau­te oli yk­si­no­maan po­si­tii­vis­ta. Huo­li­a­kin Kan­ka­reel­le esi­tet­tiin esi­mer­kik­si kou­lu­a­si­ois­ta.

Kun ta­pah­tu­ma sai näin val­ta­van suo­si­on, sitä jat­ke­taan. Mut­ta tai­dam­me seu­raa­van ker­ran jär­jes­tää ta­pah­tu­man ke­sä­ai­kaan ja eh­kä­pä tar­joi­lem­me pais­tet­tua mak­ka­raa, jota saa kau­pas­ta li­sää. Jot­tei jää nä­lä­kä.