JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
24.5.2018 8.00

Kauppias maksaa varkaalle korvauksia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ta­val­li­sen kan­sa­lai­sen oi­keus­ta­jua ko­e­tel­laan jäl­leen. Ilk­ka-leh­ti uu­ti­soi al­ku­vii­kos­ta, et­tä Sei­nä­jo­en K-rau­dan kaup­pi­as Ii­ro Ta­ka­la on syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen, kun hän oli ja­ka­nut rau­ta­kau­pan so­mes­sa val­von­ta­ka­me­ran ku­van nä­pis­te­li­jäs­tä. Ta­ka­la on myös La­pu­an K-rau­dan kaup­pi­as.

Ta­ka­la ja toi­nen ku­van ja­ka­nut mies jou­tu­vat kor­vaa­maan nä­pis­te­li­jä­pa­ral­le kär­si­mys­kor­vauk­sia 400 eu­roa. Ilk­ka uu­ti­soi ai­em­min, et­tä nä­pis­te­li­jäl­lä on men­nyt vä­lit poik­ki per­hee­seen ja ka­ve­rei­hin, kun hän on pal­jas­tu­nut var­kaak­si. Kaup­pi­as jou­tuu myös mak­sa­maan var­kaan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja. Va­ras sai 120 eu­ron sa­kot.

Ete­lä-Poh­jan­maan kä­rä­jä­oi­keus ym­mär­tää, et­tä myy­mä­lä­var­kau­det ovat kaup­pi­aan kan­nal­ta on­gel­ma, mut­ta epäil­lyl­lä on oi­keus tul­la pi­de­tyk­si syyt­tö­mä­nä en­nen kuin syyl­li­syys on rat­kais­tu kä­rä­jil­lä – vaik­ka ku­vas­sa nä­kyy, et­tä mies on nä­pis­tä­nyt ta­va­raa. Ku­vaa ei oli­si saa­nut le­vit­tää jouk­ko­tie­do­tus­vä­li­nees­sä.

Rau­ta­kaup­pa on jul­ki­nen paik­ka, jos­sa ih­mi­nen aset­tuu alt­tiik­si ku­vaa­mi­sel­le. Ja kun ih­mi­nen ryh­tyy ri­kol­li­seen toi­min­taan, hän tie­tää, et­tä voi jää­dä kiin­ni ja lä­hei­set saa­vat vii­meis­tään sil­loin tie­tää.

Some-ja­ka­mi­sen tuo­mit­ta­vuu­den voi yk­si­tyi­syy­den­suo­jan va­los­sa jol­lain ta­sol­la ym­mär­tää, mut­ta kor­vaus­ten mak­sa­mi­nen on ab­sur­di aja­tus. Kaup­pi­as mak­saa var­kaal­le, kun var­kaal­la on paha ol­la per­heen vä­lien rik­kou­tu­mi­sen ta­kia. Oli­si­ko pi­tä­nyt funt­sa­ta tätä asi­aa en­nen kuin ryh­tyi nä­pis­te­li­jäk­si? Ja mi­hin val­von­ta­ka­me­roi­ta on tar­koi­tus käyt­tää, jol­lei val­von­taan? En­tä Po­lii­si-TV:n val­von­ta­ka­me­ra­nau­hoi­tuk­set, ovat­ko ne­kin ny­ky­ään kiel­let­ty­jä?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?