JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
8.8.2017 8.00

Kiitos, miehet!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tie­dät­te­hän sen van­han sa­non­nan, et­tä La­pu­al­la on kak­si rai­tis­ta mies­tä – san­ka­ri­pat­tas ja vai­vai­suk­ko.

Mut­ta tie­dät­te­kö, mon­ta­ko roh­ke­aa mies­tä La­pu­al­la on? Ai­na­kin vii­si­kym­men­tä. Hei­dät näh­tiin per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na pe­sä­pal­los­ta­di­o­nil­la tans­si­mas­sa Mies – Tans­si­pi­dois­sa.

La­pu­al­la on run­sas 14 500 asu­kas­ta. Niis­tä ole­tet­ta­vas­ti noin puo­let on mie­hiä tai mie­hek­si it­sen­sä tun­te­via.

Jos pois lu­e­taan esi­mer­kik­si lii­kun­ta­ra­joit­tei­set, sy­li­vau­vat, vä­hit­täis­kau­pan yrit­tä­jät, vuo­ro­työ­läi­set, isyys­lo­ma­lai­set, kip­si­jal­kai­set ja va­rus­mie­het, niin jäl­jel­le jää­nee sil­ti vie­lä ai­na­kin 4 000 mies­tä.

Näis­tä nel­jäs­tä tu­han­nes­ta la­pu­a­lai­ses­ta mie­hes­tä noin 50 oli us­kal­tau­tu­nut mu­kaan Mies – Tans­si­pi­to­jen lop­pu­hui­pen­nuk­se­na näh­tyyn tans­siin.

Pik­ku­lin­nut ovat lau­la­neet, et­tä esi­mer­kik­si muu­ta­mien la­pu­a­lais­ten mies­voit­tois­ten yh­dis­tys­ten, ker­ho­jen ja ur­hei­lu­seu­ro­jen vä­el­le oli­si vii­me tal­ve­na pan­tu oi­kein kir­jel­mäs­sä ja sa­vu­mer­kein pyyt­tö läh­teä mu­kaan Mies-näy­tök­sen ne­li­mi­nuut­ti­seen fi­naa­li­nu­me­roon.

Ai­van hul­lun­ku­ri­sel­ta tun­tuu, et­tä vain run­sas vii­si­kym­men­tä mies­tä vas­ta­si huu­toon.

La­pu­a­lais­ten vä­häi­ses­tä edus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta Mies – Tans­si­pi­dot on­nis­tui ai­van upe­as­ti. Kat­so­mo tuli lä­hes täy­teen jo­kai­ses­sa kol­mes­sa näy­tök­ses­sä, ja ylei­sö oli mu­ka­na ai­van en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la. Kun ihan spek­taak­ke­lin alus­sa Iko­lan Han­nun van­han Mas­sey Fer­gu­so­nin la­val­ta pom­pah­ti ylös suo­ja­vaat­tei­siin pu­et­tu­ja len­to­kent­tä­työn­te­ki­jöi­tä, ih­mi­set purs­kah­ti­vat iloi­seen nau­ruun, ja sen jäl­keen ap­lo­dit jat­kui­vat­kin lop­puun saak­ka. Väki osoit­ti suo­si­o­ta, hak­ka­si kä­si­ään ryt­mis­sä, hur­ra­si ja vis­la­si.

Mies-tuo­tan­non pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juu­lia Soi­di­na­ho to­te­si ei­len, et­tä tämä on juu­ri sitä ai­doin­ta Suo­mi100-hen­keä: Niin esiin­ty­mi­sa­ree­nal­la kuin ylei­sös­sä oli vä­keä vau­vas­ta vaa­riin, lap­sis­ta ai­kui­siin. Ko­e­taan yh­des­sä iloa ja su­rua, hil­jen­ny­tään, nau­re­taan ja yl­lä­ty­tään.

Olin on­nek­kaas­sa osas­sa nä­ke­mään Mies-shown kol­me ker­taa vii­kon­lo­pun ai­ka­na. Voi­sin kat­soa oi­tis uu­des­taan vaik­ka toi­set kol­me ker­taa. Kii­tos, te upe­at, roh­ke­at, tai­ta­vat, haus­kat, lii­kut­ta­vat ja ko­me­at mie­het!

Muu­ta­mas­sa­kin nais­po­ru­kas­sa ryh­dyt­tiin jo vii­kon­vaih­tees­sa vi­rit­te­le­mään sa­man­lais­ta Nais-plä­jäys­tä. Mi­täs sa­not­te, nai­set? Po­ruk­ka ka­saan ja te­ke­mään! Mu­ka­na!