JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
9.7.2020 6.00

Löytöretkiä lähelle

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tie­dät­kö, mikä ja mis­sä on La­pu­an van­hin jul­ki­nen muis­to­merk­ki? En­tä mis­sä kul­kee Van­ha so­ta­tie, tai mil­lai­sia puis­to­ja kau­pun­gis­sam­me on?

Tänä poik­keuk­sel­li­se­na ke­vää­nä mo­net ovat teh­neet ret­kiä lä­hel­le ja löy­tä­neet paik­ko­ja, joi­ta ei vält­tä­mät­tä ole edes hok­san­nut tai tien­nyt ole­van ole­mas­sa­kaan.

Mie­len­kiin­toi­sen mat­kan paik­ka­kun­nan his­to­ri­aan ja men­nei­den ai­ko­jen ta­pah­tu­miin voi teh­dä kier­tä­mäl­lä La­pu­an pat­sai­ta ja muis­to­merk­ke­jä. La­pu­an his­to­ria on vah­vas­ti läs­nä kau­pun­gin ka­tu­ku­vas­sa. Täs­sä leh­des­sä tar­jo­taan kat­ta­va mat­ka­o­pas muis­to­paa­sien pa­riin. Se kan­nat­taa ot­taa tal­teen. Sii­nä on hy­vät eväät myös ala- ja ylä­kou­lu­lais­ten his­to­ri­an tun­neil­le. Paik­ka­kun­nan lu­kui­sien muis­to­merk­kien kaut­ta avau­tuu hy­vin mer­kit­tä­vä mai­se­ma La­pu­an ko­ti­seu­tu­his­to­ri­aan.

Se La­pu­an van­hin jul­ki­nen muis­to­merk­ki on Ki­vi­ris­tin muis­to­merk­ki. Pat­saan pal­jas­tus­juh­laa ja en­sim­mäis­tä La­pu­an Päi­vän juh­laa on vie­tet­ty 14.7.1864. Suo­men so­dan La­pu­an tais­te­lun muis­tok­si pys­ty­te­tyn muis­to­mer­kin luo teh­dään kun­ni­a­käyn­ti vuo­sit­tain juu­ri tuo­na La­pu­an Päi­vä­nä, myös tänä ke­sä­nä. Ky­sei­nen päi­vä osuu en­si tiis­tail­le.

Jos his­to­ria ei nap­paa, niin voi teh­dä pyö­rä­ret­ken La­pu­an puis­toi­hin tai läh­teä ihai­le­maan kau­pun­gin 11 sil­lan reit­tiä. La­pu­an nuo­ri­so­toi­mi on laa­ti­nut ku­vi­neen val­miin rei­tin mo­lem­piin Fa­ce­book-si­vuil­leen. He an­ta­vat lii­kun­ta­vin­kin myös pyö­rä­ret­keen Van­haa so­ta­tie­tä pit­kin Voi­ti­lan­jär­vel­le.

La­pu­an op­paat puo­les­taan ovat te­ke­mäs­sä ää­ni­o­pas­tus­ta Ala­jo­en kier­rok­sel­le. Sii­tä li­sää, kun­han so­vel­lus on val­mis käyt­töön.