JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
14.6.2023 8.00

Pääkirjoitus
/ Rakkautta koko kesäksi

Kun tätä leh­teä suun­ni­tel­tiin, mie­tit­tiin Sa­no­ma­tiel­lä, mil­lä tee­mal­la läh­de­tään si­säl­töä te­ke­mään. Ai­hei­ta funt­sail­tiin lai­das­ta lai­taan, nii­tä saa­tiin myös teil­tä lu­ki­joil­ta. Ret­kei­lyä, yrit­tä­jiä, ke­sän mo­nia ta­pah­tu­mia, Pau­kun sa­ta­vuo­tis­juh­lia ja Kan­ku­rei­den puo­li­vuo­si­sa­tais­ta his­to­ri­aa, la­pu­a­lai­sia ih­mi­siä... Toi­mit­ta­ja Min­na Vai­ni­on­pääl­lä oli kiva jut­tui­dea: Riip­pu­sil­lan rak­kaus­lu­kot. Hän oli myös saa­nut ha­ra­viin­sa La­pu­an en­sim­mäi­sen rak­kaus­lu­kon ri­pus­ta­jat. Kat­so­kaa­pa si­vul­ta 32, ket­kä he ovat ja mil­lai­nen ta­ri­na pa­ris­kun­nal­la on.

Ai­ka nop­sas­ti to­det­tiin, et­tä vaih­teek­si Ke­sä­leh­den kan­nes­sa voi­si ol­la ro­man­tiik­kaa, ky­sei­nen Riip­pu­sil­ta ja rak­kaus­luk­ko. Tai­si ol­la Min­na it­se, joka to­te­si, et­tä sii­nä­hän on sit­ten leh­ti täyn­nä rak­kaut­ta koko ke­säk­si.

Täs­sä­pä siis teil­le 60 si­vua rak­kaut­ta. Leh­den si­vuil­la eri alo­jen ih­mi­set – am­mat­ti­lai­set, yrit­tä­jät, har­ras­ta­jat, kult­tuu­rin ja ur­hei­lun te­ki­jät, seu­ra­kun­ta­lai­set, pa­ki­noit­si­jat, työn­te­ki­jät – tun­nus­ta­vat rak­kau­ten­sa la­jiin: omaan alaan­sa, yrit­tä­mi­seen, har­ras­tuk­seen, puo­li­soon, kun­toi­luun, mu­siik­kiin.

Pai­kal­lis­leh­teä teh­dään rak­kau­des­ta pai­kal­li­seen elä­män­me­noon. La­pu­al­la on tu­han­sia ta­ri­noi­ta, jot­ka odot­ta­vat ker­to­mis­taan. Näil­le si­vuil­le niis­tä on koot­tu muu­ta­mia. Toi­vot­ta­vas­ti ju­tut ovat tei­dän lu­ki­joi­den mie­les­tä yh­tä mie­len­kiin­toi­sia kuin mei­dän te­ki­jöi­den mie­les­tä. Tämä leh­ti ja­e­taan jät­ti­pai­nok­se­na La­pu­al­le ja ym­pä­ris­tö­kun­tiin. Ot­ta­kaa tal­teen, leh­des­sä on koot­tu­na koko La­pu­an suvi kaik­ki­ne tou­hui­neen. Leh­ti on myös nou­to­pis­teis­sä mu­kaan poi­mit­ta­vis­sa elo­kuul­le as­ti.

Au­rin­kois­ta ke­sää!

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi