JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
15.6.2017 8.20

Pesän­ra­ken­nus­vietin perässä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suu­rim­mal­la osal­la eläin­la­jeis­ta, ih­mi­sil­lä­kin, on luon­tai­se­tu­na pe­sän­ra­ken­nus­viet­ti. Se pa­nee per­hei­tä ja pa­ris­kun­tia miet­ti­mään oman ta­lon ra­ken­ta­mis­ta. Os­te­taan va­sa­raa ja nau­laa, mie­ti­tään edul­li­sin­ta läm­mi­tys­muo­toa. Se­la­taan ta­pi­see­rin mal­lia ja mie­ti­tään vä­li­ti­lan kaa­ke­lin vä­riä.

Moni myös ra­ken­nut­taa ta­lon­sa, ihan joka jep­pe tai jaa­na ei nääs ole var­si­nai­ses­ti kir­ves­mie­hen gee­neis­tä teh­ty. Täs­sä kir­joit­taa par­hail­laan yk­si kä­de­tön, joka ei sai­si ok-ta­loa nou­se­maan, vaik­ka sil­mien edes­sä oli­si mil­lai­nen oh­je. On­nek­si ei ole tar­vin­nut yrit­tää­kään.

Suo­ma­lai­nen asuu edel­leen oma­ko­ti­ta­los­sa. Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä Suo­men kai­kis­ta asuin­ra­ken­nuk­sis­ta eril­li­siä pien­ta­lo­ja on pe­rä­ti 76 pro­sent­tia. Rivi- ja ker­ros­ta­lo­ja asuin­ra­ken­nuk­sis­ta on vain 9,3 pro­sent­tia. Mää­räl­li­ses­ti Suo­mes­sa oli vii­me vuon­na 1,1 mil­joo­naa oma­ko­ti­ta­loa ja niis­sä asuu 2,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. La­pu­al­la oma­ko­ti­ta­lo­ja on 4 742, ja niis­tä 345 on ra­ken­net­tu 2010-lu­vul­la. La­pu­a­lai­nen per­he asuu kes­ki­mää­rin 144 ne­li­ön oma­ko­ti­ta­los­sa, väl­jäs­ti ja mu­ka­vas­ti.

Kau­pun­ki esit­te­lee tuo­rein­ta tont­ti­tar­jon­taan­sa sun­nun­tai­na Ur­hei­lu­ta­lol­la. Vaih­to­eh­to­ja on niin met­sän kes­kel­tä, puu­ron­sil­mäs­tä kuin maa­lais­mai­se­mas­ta­kin. Iso­ja tont­te­ja on kau­pan Ru­has­sa, luon­to­pol­ku­ja ha­vit­te­le­vien kan­nat­taa kat­sas­taa Ri­ta­vuo­ren maa­pa­lat. Pai­kal­la on myös ra­hoi­tus­lai­tok­sia, ra­ken­nut­ta­jia ja mui­ta alan yri­tyk­siä. Ter­ve­me­noa os­ta­maan pala ko­ti­maa­ta!