JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
5.2.2019 8.00

Uusi ura ja kuinkas sitten kävikään

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Van­hus­ten­hoi­don tila ja eri­näi­set ta­pah­tu­mat hoi­to­lai­tok­sis­sa ovat ol­leet vii­me päi­vien kuu­ma pu­hee­nai­he. Kyl­lä, tot­ta­kai hoi­to­lai­tok­sis­sa­kin sat­tuu ja ta­pah­tuu, niin­kuin muu­al­la­kin elä­mäs­sä, ikä­vi­ä­kin sat­tu­muk­sia jos­kus. Mut­ta myön­net­ty ja to­det­tu on jo mo­nes­sa pai­kas­sa, et­tä sel­ke­ää lai­min­lyön­ti­ä­kin on ta­pah­tu­nut.

Eräs tut­ta­va­ni Ete­lä-Suo­mes­sa kou­lut­tau­tui raa­vaa­na ai­kui­se­na lä­hi­hoi­ta­jak­si ai­van muul­ta alal­ta ja teki lä­hi­hoi­ta­jan töi­tä van­hus­ten ko­ti­hoi­dos­sa. Töi­tä on ar­va­ten­kin ja pal­jon. Eten­kin mies­puo­li­sel­le oli kova ky­syn­tä. Vä­hän ai­kaa sit­ten hän jät­ti työ­teh­tä­vän­sä, kos­ka se kävi lii­an haas­ta­vak­si. Hoi­don tar­vet­ta ko­ti­pal­ve­lus­sa on pal­jon ja hoi­ta­vaa hen­ki­lö­kun­taa, niin­kuin on lu­et­tu, ai­na­kin pai­koit­tain ai­van lii­an vä­hän. Eh­kä riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne avun­tar­vit­si­joi­den edes­sä kävi lii­an suu­rek­si. Il­mi on tul­lut, et­tä voi­ton­ta­voit­te­lu on lai­tet­tu ki­saa­maan yk­kös­pai­kas­ta hoi­to­työn kans­sa.

Muu­ta­man la­pu­a­lai­sen ikäih­mi­sen (tai ai­na­kin koh­ta sel­lai­sek­si tu­le­van) kans­sa ju­tel­les­sa la­pu­a­lai­seen van­hus­ten­hoi­toon tun­nu­taan luo­tet­ta­van. Tie­dos­sa on siis hy­viä ko­ke­muk­sia. Tur­val­li­suu­den tun­teen säi­lyt­tä­mi­nen on var­mas­ti ai­na­kin yk­si tär­keä asia, ol­tiin sit­ten mis­sä ta­han­sa hoi­dos­sa. Ko­to­na tai lai­tok­ses­sa. Jo­kais­ta tämä asia kos­ket­taa, en­nem­min tai myö­hem­min. Mi­tä­hän hoi­to­a­lal­le haa­vei­le­vat nuo­ret täs­tä kai­kes­ta ajat­te­le­vat?

Yh­teis­ha­ku am­ma­til­li­seen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen al­kaa hel­mi­kuun 19. päi­vä­nä. Tä­män päi­vän leh­des­sä asi­aa kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta.