JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
7.3.2019 8.00

Uusin silmin

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun kat­soo vain ohi­men­nen ja kul­kee jos­tain ohi riit­tä­vän kau­an, al­ka­vat tila, mil­jöö myös hi­taas­ti me­net­tää yk­si­tyis­koh­tan­sa ja su­lau­tu­vat yleis­mai­se­mak­si, jon­ka si­säl­lä kul­je­taan. Tut­tu­ja maa­merk­ke­jä ei enää kat­so, ne vain re­kis­te­röi­dään, näin to­te­si hel­sin­ki­läi­sen va­lo­ku­vaa­ja Sami Kul­ju ava­tes­saan va­lo­ku­va­näyt­te­ly­ään Van­has­sa Pau­kus­sa joi­ta­kin vuo­sia sit­ten.

Kaik­ki me kul­jem­me eri­lai­sia reit­te­jä, konk­reet­ti­ses­ti ja fi­lo­so­fi­sem­min. Kou­lu­mat­ka, työ­mat­ka, ja ai­na pa­luu ko­tiin. Muo­dos­tuu­ko mat­kas­ta tuo Kul­jun mai­nit­se­ma yleis­mai­se­ma, jon­ka hah­mo­tam­me, mut­tem­me oi­ke­as­taan näe?

Kul­ju it­se al­koi kat­sel­la reit­te­jään tar­kem­min, joka päi­vä uu­sin sil­min. Se oli hä­nes­tä haas­ta­vaa, vaa­ti kes­kit­ty­mis­tä ja vai­van­nä­köä, mut­ta oli sa­mal­la myös an­toi­saa ja yl­lä­tyk­siä tuo­vaa. Näyt­te­lyl­lään hän ha­lu­si haas­taa ih­mi­siä vaik­ka­pa edes yh­te­nä aa­mu­na, yh­den aa­mu­päi­vän, kat­so­maan ym­pä­ris­tö­ään uu­sin sil­min.

Mitä jos te­ki­sim­me niin? Kul­ki­sim­me ko­ti­kau­pun­gis­sam­me, sen tu­tuis­sa mai­se­mis­sa, kuin en­sim­mäis­tä ker­taa. Mil­tä se sil­loin näyt­täi­si? Ei oli­si­kaan niin, ku­ten sa­no­taan, et­tä näh­däk­seen lä­hel­le on en­sin mat­kus­tet­ta­va kau­as, vaan päin­vas­toin. Kul­ju neu­voo, mi­ten toi­mia: ra­jaa koh­de, siir­ry pois ural­ta, kään­ny vaik­ka ym­pä­ri. Nä­em­me­kö jo­tain eri­tyi­sen kau­nis­ta, on­ko jo­tain joka ”tök­kää” ruu­muu­del­laan sil­mään?

Mitä iki­nä nä­et­kin, lä­he­tä sii­tä kuva ja ly­hyt ta­ri­na toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ih­mi­sel­le on tyy­pil­lis­tä, et­tä hän op­pii ajan ku­lu­es­sa, riit­tä­vän kau­an kul­kies­saan, pi­tä­mään asi­oi­ta ja ih­mi­siä it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä. Ne su­lau­tu­vat Kul­jun mai­nit­se­mak­si yleis­mai­se­mak­si. Har­voin muis­taa ar­vos­taa.

Sik­si läm­mit­tää miel­tä kuun­nel­la la­pu­a­lai­sia nuo­ria, jot­ka ke­hu­vat vuo­laas­ti ko­ti­kau­pun­ki­aan, sen mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka edul­li­suu­ten­sa vuok­si ovat kaik­kien saa­vu­tet­ta­vis­sa.