JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.6.2019 9.00

Yön yli vieraita

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Har­mit­ta­va mää­rä po­ten­ti­aa­li­sia mat­kai­lu­eu­ro­ja va­luu ke­sä­ai­ka­na la­pu­a­lai­sil­ta sivu suun, kun kau­pun­gis­ta puut­tuu lei­rin­tä­a­lue. Tänä ke­sä­nä on eh­ti­nyt ol­la jo kak­si suu­rem­paa ta­pah­tu­maa, las­ten ja nuor­ten pe­sä­pal­lo­lei­ri ja Hen­gel­li­sen mu­sii­kin fes­ti­vaa­li, joi­hin tul­leet ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set ovat kai­pail­leet ja lak­kaa­mat­ta häm­mäs­tel­leet lei­rin­tä­a­lu­een puu­tet­ta.

Mat­kai­lu­au­tol­la ja asun­to­vau­nul­la liik­keel­lä ol­leet per­heet pe­rus­ti­vat sit­ten lei­rin­sä kuka mi­hin­kin. Suo­sit­tu­ja oli­vat kou­lu­jen pi­hat ja Pat­ruu­na-Aree­nan alue. Niis­tä oli help­po liik­kua kä­vel­len tai pol­ku­pyö­ril­lä pe­li­pai­koil­le.

Ta­pah­tu­mat tuo­vat vä­keä ma­joit­tu­maan muu­ta­mik­si päi­vik­si, mut­ta jos kau­pun­gis­sa oli­si lei­rin­tä­a­lue, pal­jon use­am­pi lo­ma­mat­kal­laan ole­va var­mas­ti poik­ke­ai­si ly­hy­em­mäk­si tai pi­dem­mäk­si ai­kaa paik­ka­kun­nal­le.

Nyt La­pu­an ke­säi­ses­tä ka­tu­ku­vas­ta puut­tu­vat ko­ko­naan ka­ra­vaa­na­rit. Min­ne he päät­tä­vät ma­joit­tua, siel­lä käy­te­tään tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la kes­ki­mää­rin yli 200 eu­roa ra­haa päi­väs­sä ruo­ka­os­tok­siin, huol­to­a­se­ma­pal­ve­lui­hin, kah­vi­loi­hin, ra­vin­to­loi­hin ja eri­kois­ta­va­ra­myy­mä­löi­hin.

Kau­pun­gis­sa on poh­dit­tu en­si­a­vuk­si mat­ka­par­kin pe­rus­ta­mis­ta. Ly­hy­tai­kai­seen lei­riy­ty­mi­seen kaa­vail­laan Pat­ruu­na-Aree­nan alu­et­ta. To­sin hank­keen to­teut­ta­mi­sen ra­hoi­tus­ta kä­si­tel­lään vas­ta en­si vuo­den kau­pun­gin ta­lou­sar­vi­on yh­tey­des­sä.

Var­tee­no­tet­ta­via vaih­to­eh­to­ja mat­ka­par­keik­si voi­si­vat ol­la myös ke­sä­ai­ka­na kir­kon park­ki­a­lue, tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin ran­ta­mai­se­mat, kes­kus­kou­lun piha-alue tai jää­hal­lin park­ki­paik­ka. En­täs La­to­saa­ren alue tai Ko­ve­ros­sa ma­ton­pe­su­pai­kan lä­hei­syy­des­sä ole­va le­väh­dy­sa­lue. Kai­kis­sa vesi ja tar­peel­li­set pal­ve­lut, vie­res­sä.

Voi­si­ko jo­hon­kin näis­tä pe­rus­taa usei­den vuo­sien tau­on jäl­keen jopa La­pu­an lei­rin­tä­a­lu­een?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?