JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
2.11. 08:30

Elämäni rankin päivä

Nykyisin Lontoossa asuva 35-vuotias Maija Hovila (Antila) on tiettävästi kaikkien aikojen ensimmäinen triathlonin Mekassa eli Havaijilla kilpaillut lapualainen.

Nykyisin Lontoossa asuva 35-vuotias Maija Hovila (Antila) on tiettävästi kaikkien aikojen ensimmäinen triathlonin Mekassa eli Havaijilla kilpaillut lapualainen.

Ke­säl­lä La­pu­al­la avi­oi­tu­nut lon­too­lais­tu­nut Mai­ja Ho­vi­la (An­ti­la) sel­vi­si kuin sel­vi­si­kin aluk­si sho­kik­si ko­ke­mas­taan Ha­vai­jin il­mas­tos­ta ja veti tri­ath­lo­nin täys­mat­kan läpi ai­kaan 11.29.03, mikä oi­keut­ti N35-sar­jaan star­tan­neen 82 nai­sen jou­kos­sa si­jal­le 44.

– Olen tyy­ty­väi­nen tu­lok­seen, sil­lä kisa oli mai­neen­sa ve­roi­nen ko­e­tus eli elä­mä­ni ran­kin päi­vä.

Kaik­ki ki­sas­sa ol­leet oli­vat va­li­koi­tu­neet noin 40-50 kar­sin­ta­ki­san kaut­ta, jois­ta yleen­sä vain 1-2 no­pein­ta per kisa va­li­taan Ha­vai­jil­le.

– Tätä taus­taa vas­ten ki­saan pää­se­mi­nen oli jo to­del­la kova jut­tu. Taak­se­ni jäi muun mu­as­sa muu­ta­ma 10 tun­nin alit­ta­ja oman en­nä­tyk­se­ni ol­les­sa 10.51.05.

Ho­vi­la mat­kus­ti van­hem­pien­sa Kris­tii­na ja Mat­ti An­ti­lan kans­sa pai­kan pääl­le viik­koa en­nen ki­saa, ja avi­o­mies eh­ti työ­kii­reil­tään pai­kal­le ki­sa­vii­kon­lo­puk­si.

– Vii­kon to­tut­te­lu tu­li­kin to­del­la tar­pee­seen, kun il­mas­to oli niin kuu­maa (30-35 as­tet­ta), kos­te­aa ja tuu­lis­ta. Eli­mis­tö al­koi tot­tua, ja le­po­sy­ke oli nor­maa­lil­la ta­sol­la ki­sa­päi­vä­nä.

Avo­me­rel­le ja ta­kai­sin

Ho­vi­la ker­toi Kai­lu­an lai­tu­ril­ta läh­dön ulos avo­me­rel­le ui­maan 1,9 ki­lo­met­rin pää­hän ja ta­kai­sin ol­leen mel­kois­ta tais­te­lua yli 700 ui­ma­rin kans­sa.

– Mi­nul­ta läh­ti kol­me ker­taa ui­ma­la­sit pääs­tä, kun joku ui­des­saan pot­kai­si tai hui­tai­si mi­nua pää­hän. Muu­ten­kin ekal­la puo­lis­kol­la sai to­del­la pi­tää puo­li­aan mui­ta ui­ma­rei­ta vas­taan.

Kään­nök­sen jäl­keen po­ruk­ka hie­man ha­jo­si ja oli enem­män ti­laa. Kun me­ri­vir­ta oli ai­ka voi­ma­kas, ta­kai­sin­päin uin­ti oli hi­taam­paa kuin meno.

– Kun mär­kä­pu­kua ei saa­nut 27-as­tei­ses­sa ve­des­sä käyt­tää, se teki me­ri­vir­ran kans­sa uin­nis­ta hi­taam­man kuin nor­maa­lis­ti.

Lue li­sää tors­tain La­pu­an Sa­no­mis­ta.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?