JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
18.8.2023 9.00

Ilari Seppälä koripallon MM-kisoihin

Kobrakasvatti Ilari Seppälä toteuttaa yhden unelmistaan pelata joskus miesten koripallon MM-kisoissa.

Kobrakasvatti Ilari Seppälä toteuttaa yhden unelmistaan pelata joskus miesten koripallon MM-kisoissa.

Kob­ra­kas­vat­ti Ila­ri Sep­pä­lä on odo­te­tus­ti nii­den 12 pe­laa­jan jou­kos­sa, jot­ka Suo­men maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Las­si Tuo­vi val­men­nus­joh­toi­neen on va­lin­nut en­si vii­kol­la Aa­si­as­sa al­ka­viin mies­ten ko­ri­pal­lon MM-ki­soi­hin.

Tänä aa­mu­na jul­kis­te­tus­sa jouk­ku­ees­sa on mu­ka­na yh­dek­sän vii­me vuo­den EM-ki­sois­sa seit­se­män­nek­si si­joit­tu­nees­ta Su­si­jen­gis­tä eli Miro Lit­t­le, Sasu Sa­lin, Hen­ri Kan­to­nen, Mi­ka­el Jan­tu­nen, Eli­as Val­to­nen, Ale­xan­der Mad­sen, Edon Max­hu­ni, Lau­ri Mark­ka­nen ja Ila­ri Sep­pä­lä sekä li­säk­si kol­me ar­vo­ki­so­jen kel­ta­nok­kaa eli Alex Murp­hy, Oli­vier Nkam­houa sekä Ja­cob Gran­di­son.

– Yh­tä pe­laa­jaa (Sasu Sa­lin) ja pa­ria val­men­ta­jaa lu­kuun ot­ta­mat­ta MM-ki­sat ovat meil­le täy­sin uu­si ko­ke­mus, ja uu­den edes­sä kan­nat­taa ol­la it­se­var­ma, ute­li­as ja nöy­rä, ki­teyt­ti Tuo­vi lii­ton tie­dot­tees­sa.

Hä­nen mie­les­tään kan­nat­taa naut­tia täs­tä uu­des­ta ko­ke­muk­ses­ta ja ol­la yl­pei­tä sii­tä, et­tä suo­ma­lai­nen pal­loi­lu­jouk­kue pe­laa tu­le­vi­na viik­koi­na maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta maa­il­man toi­sek­si kil­pail­luim­mas­sa ur­hei­lu­la­jis­sa.

– Us­kal­lan sa­noa, et­tä tämä on pa­ras jouk­kue, mis­sä olen omal­la maa­jouk­ku­eu­ral­la­ni pe­lan­nut. Meil­tä löy­tyy to­del­la mo­ni­puo­li­set työ­ka­lut sekä hyök­käyk­seen et­tä puo­lus­tuk­seen, heh­kut­ti 30-vuo­ti­as Sep­pä­lä lii­ton tie­dot­tees­sa.

Su­si­jen­gi mat­kus­taa huo­men­na Ja­pa­ni Oki­na­wal­le ja koh­taa al­ku­loh­kos­saan olym­pi­ap­rons­si­mi­ta­lis­ti Aust­ra­li­an (pe 25.8), ki­sai­sän­tä Ja­pa­nin (su 27.8) ja EM-prons­si­mi­ta­lis­ti Sak­san (ti 29.8).

Loh­kon kak­si pa­ras­ta jouk­ku­et­ta ete­nee ylem­pään jat­ko­sar­jaan kamp­pai­le­maan pai­kois­ta tur­nauk­sen lop­pu­pe­lei­hin, jot­ka pe­la­taan Fi­lip­pii­neil­lä. Loh­kon kak­si vii­mei­sek­si jää­nyt­tä jouk­ku­et­ta pe­laa vie­lä kak­si si­joi­tu­sot­te­lua.

JT