JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
23.8.2023 7.20

Juho Kallio otteli SM-hopealle

M19-sarjan 10-ottelussa SM-hopeaa vallannut Virkiän Juho Kallio aloitti hyvin toisen kilpailupäivän ja merkkautti 110 metrin aidoissa omaksi ennätyksekseen 15,11 (-0,2), vaikka eka päivä painoi jaloissa.

M19-sarjan 10-ottelussa SM-hopeaa vallannut Virkiän Juho Kallio aloitti hyvin toisen kilpailupäivän ja merkkautti 110 metrin aidoissa omaksi ennätyksekseen 15,11 (-0,2), vaikka eka päivä painoi jaloissa.

Julia Kallio

Louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt Vir­ki­än Juho Kal­lio kil­pai­li pa­rin vuo­den tau­on jäl­keen pää­la­jis­saan 10-ot­te­lus­sa ja val­ta­si M19-sar­jan ho­pe­a­mi­ta­lin nuor­ten mo­ni­ot­te­lui­den SM-ki­sois­sa vii­kon­lop­pu­na Ää­ne­kos­kel­la.

– Mie­li oli hyvä, kun sain pit­käs­tä ai­kaa vie­tyä eh­jä­nä ot­te­lun lop­puun. Ja sen päät­teek­si mi­ta­li mais­tui!

Hän oli var­sin tyy­ty­väi­nen en­sim­mäi­sen päi­vän la­jien tu­lok­siin­sa, kun vii­des­sä la­jis­sa syn­tyi pe­rä­ti nel­jä hen­ki­lö­koh­tais­ta en­nä­tys­tä eli pi­tuus 667 (+0,6), 6 kg kuu­la 11,63, kor­keus 178 ja 400 m 54,19. Näin ol­len avaus­la­ji­na ol­leen 100 met­rin ai­ka 11,53 (-0,6) ei ol­lut en­nä­tys.

– Kuu­lan tu­lok­seen en ole tyy­ty­väi­nen, sil­lä har­joi­tuk­sis­sa on ke­vy­es­ti men­nyt yli 12,00 met­riä.

En­sim­mäi­sen päi­vän yh­teis­pis­teet 3308 in­nos­ti­vat Kal­li­o­ta yrit­tä­mään rik­koa 6000 pis­teen ra­jaa ja seu­ran en­nä­tys­tä, mut­ta toi­sen päi­vän yh­teis­pis­teet 2636 ei­vät sii­hen riit­tä­neet. Näin tu­los 5944 pis­tet­tä jäi vain omak­si en­nä­tyk­sek­si.

– Seu­ran en­nä­tys jäi rik­ko­mat­ta, kun toi­se­na päi­vä­nä tein vain 110 met­rin ai­dois­sa oman en­nä­tyk­sen 15,11 (-0,2).

Toi­sen päi­vän la­jeis­ta Kal­lio pah­ku­loi 1,75-ki­loi­sen tu­los­ta 25,69 ja sei­pään tu­los­ta 350, mut­ta hän oli suht tyy­ty­väi­nen 800 gram­man kei­hään ja 1500 met­rin tu­lok­siin 44,57 ja 5.24,10.

– Har­joi­tuk­sen puu­te nä­kyi kie­kon tu­lok­ses­sa. Kun juok­su ei kul­ke­nut sei­pääs­sä, tu­los jäi vaa­ti­mat­to­mak­si.

Kuor­ta­neen ur­hei­lu­lu­ki­os­sa opis­ke­le­va Kal­lio poh­jus­ti mi­ta­li­aan hal­lis­sa 7-ot­te­lun SM-ho­pe­al­la ja jat­kaa tu­le­vai­suu­des­sa­kin ot­te­li­ja­na Mik­ko Lat­va­lan ja Ju­lia Kal­li­on val­men­nuk­ses­sa.

– Har­joit­te­lu on pää­a­si­as­sa yk­sit­täis­ten la­jien tree­naus­ta ja jos­kus kil­pai­le­mis­ta yk­sit­täi­sis­sä la­jeis­sa.

En­si vii­kon­lop­pu­na Kal­lio kil­pai­lee M19-sar­jan SM-ki­sois­sa Tam­pe­reel­la, mis­sä hän ha­kee pika-ai­to­jen ja pi­tuu­den fi­naa­li­paik­kaa.

TY­TÖIS­TÄ Vir­ki­än ot­te­lu­pe­rin­tei­tä jat­koi­vat 15- ja 14-vuo­ti­ai­den 5-ot­te­lus­sa si­jan 13 en­nä­tys­pis­tein 2116 na­pan­nut Ja­ni­ka Långs­jö ja si­jal­le 16 niin ikään en­nä­tys­pis­tein 1855 yl­tä­nyt An­ge­li­na Hei­nä­hei­mo, kun SM-ot­te­lu­mi­ta­lit rat­kot­tiin kum­mas­sa­kin sar­jas­sa yli 30 ty­tön voi­min vii­kon­lop­pu­na Saa­ri­jär­vel­lä.

Pis­tei­den va­los­sa Ja­ni­kan pa­raa­ti­la­ji oli 80 met­rin ai­dat, mis­sä hän ai­toi en­nä­tyk­sek­seen 13,24 (+0,6). Omat en­nä­tyk­set syn­tyi­vät myös kor­keu­des­sa ja 800 met­ril­lä tu­lok­sin 143 ja 2.32,95, mut­ta myös pi­tuu­den ja kei­hään tu­lok­set 464 ja 32,07 oli­vat hy­vää ta­soa.

An­ge­li­na nap­pa­si par­haat pis­teet kor­keu­den tu­lok­sel­laan 152 ja te­kai­si kei­hääs­sä oman en­nä­tyk­sen­sä 31,16, kun taas 80 met­rin ai­dat, pi­tuus ja 800 met­riä an­toi­vat tu­lok­sik­si 14,06, 460 ja 3.07,85.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?