JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
24.8.2023 9.35

Kolme virkiäläistä Ruotsi-otteluun

Vir­ki­än pi­ka­juok­si­ja Valt­te­ri Lou­ko sekä kil­pa­kä­ve­li­jät An­nii­na Ki­vi­mä­ki ja Heta Veik­ko­la on ni­met­ty kes­ki­viik­koil­ta­na jul­kis­tet­tuun Suo­men jouk­ku­ee­seen, joka koh­taa Ruot­sin mai­den vä­li­ses­sä pe­rin­tei­ses­sä ylei­sur­hei­lu­maa­ot­te­lus­sa 2-3. syys­kuu­ta Tuk­hol­man olym­pi­as­ta­di­o­nil­la.

24-vuo­ti­as Ki­vi­mä­ki mat­kaa kol­man­nen ker­ran Ruot­si-ot­te­luun, kun taas pa­ri­kymp­pi­set Veik­ko­la ja Lou­ko ovat tois­ta ker­taa mu­ka­na.

Veik­ko­la on täl­lä ker­taa nais­ten 5000 met­rin kä­ve­lyn suo­sik­ki, vaik­ka Ki­vi­mä­ki ot­ti maa­ot­te­lu­voi­tot vuo­si­na 2020 ja 2021. Kä­ve­ly on ol­lut Vir­ki­än pa­raa­ti­la­ji maa­ot­te­lus­sa, sil­lä Tar­ja Kank­ku­nen (Jas­ka­ri) ja Mar­ja Pent­ti­nen ovat kol­me ker­taa edus­ta­neet Suo­mea.

-Ruot­sin kans­sa on so­vit­tu, et­tä ai­em­min eril­li­se­nä maa­ot­te­lu­na kil­pail­tu kil­pa­kä­ve­ly­maa­ot­te­lu su­lau­tuu nyt var­si­nai­seen maa­ot­te­luun, ker­toi lii­ton Ge­ne­ral Ma­na­ger Jani Tans­ka­nen tie­dot­tees­sa.

Lou­ko de­by­toi Ruot­si-ot­te­lus­sa vii­me vuon­na Hel­sin­gin olym­pi­as­ta­di­o­nil­la ja oli 100 met­ril­lä vii­des jä­tet­ty­ään yh­den ruot­sa­lai­sen taak­seen. Tänä vuon­na hän ura­koi myös pi­ka­vies­tis­sä.

Vir­ki­äl­lä on muu­ten jo kol­mas ker­ta, kun se lä­het­tää kol­me ur­hei­li­jaa Ruot­si-ot­te­luun. Vuon­na 1995 Suo­mea edus­ti­vat es­te­juok­si­ja Vil­le Hau­ta­la, kil­pa­kä­ve­li­jä Tar­ja Jas­ka­ri ja mai­le­ri Jou­ni Va­ris sekä vuot­ta myö­hem­min Hau­ta­la, Jas­ka­ri ja mai­le­ri Sami Yli­här­si­lä.

GM Tans­ka­sen mu­kaan lu­vas­sa on tä­nä­kin vuon­na ta­sai­nen kamp­pai­lu niin mies­ten kuin nais­ten­kin Ruot­si-ot­te­lus­sa.

Kun Ruot­si voit­ti vii­me vuon­na sekä mies­ten et­tä nais­ten maa­ot­te­lun Hel­sin­gin olym­pi­as­ta­di­o­nil­la, lie­nee re­vans­sin Tuk­hol­mas­sa.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?