JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
23.8.2023 9.00

Nuorilla piisasi virtaa kiekkoleirillä

Virkiän juniorijoukkueissa kiekkoilevat Taavi Annala ja Kasperi Mäki-Panula olivat ensimmäistä kertaa Peten kiekkoleirillä.

Virkiän juniorijoukkueissa kiekkoilevat Taavi Annala ja Kasperi Mäki-Panula olivat ensimmäistä kertaa Peten kiekkoleirillä.

Vir­ki­än edus­tus­jouk­ku­een kap­tee­ni Jos­hua Kos­si­la va­kuut­ti tu­le­vai­suu­den kiek­koi­li­joil­la pii­saa­van vir­taa, sil­lä vii­kon­lop­pu­na kuu­den­nen ker­ran jär­jes­te­tyl­lä Pe­ten kiek­ko­lei­ril­lä oli oi­kein vauh­di­kas mei­nin­ki.

En­sim­mäis­tä ker­taa lei­ril­lä ol­leet la­pu­a­lais­po­jat 10-vuo­ti­as Taa­vi An­na­la ja 9-vuo­ti­as Kas­pe­ri Mäki-Pa­nu­la oli­vat oman ikäis­ten ryh­män kans­sa jääl­lä sun­nun­tai­aa­mu­na.

– Pe­laa­mi­nen on pa­ras­ta ja ki­voin­ta jääl­lä. Kun pää­sim­me pe­laa­maan koko ken­täl­lä, pait­si­ot­kin piti huo­mi­oi­da.

Taa­vi aloit­ti jo nel­jät­tä kaut­taan jää­kiek­koi­lun pa­ris­sa, mut­ta Kas­pe­ril­la oli edes­sään vas­ta toi­nen kau­si kiek­koi­li­ja­na.

– Ke­säl­lä pe­laam­me fu­tis­ta, mikä on myös mu­ka­vaa.

Vir­ki­än U11- jouk­ku­ees­sa kiek­koi­le­va Taa­vi tyk­kä­si lau­an­tain pa­ras­ta an­tia ol­leen ui­mas­sa käy­mi­nen, kun taas U10- jouk­ku­ees­sa kiek­koi­le­va Kas­pe­ri piti sil­loin­kin eni­ten jää­har­joi­tuk­sis­ta.

PIL­KET­TÄ sil­mä­kul­mas­sa tun­tui oh­jaa­ji­na toi­mi­neil­la edus­tus­kiek­koi­li­joil­la ja ju­ni­o­ri­val­men­ta­jil­la riit­tä­vän, et­tä 8-15 -vuo­ti­aat nuo­ret voi­vat naut­tia ja op­pia mah­dol­li­sim­man pal­jon uu­sia asi­oi­ta.

– Lei­ri­läis­ten so­si­aa­li­set kon­tak­tit ovat myös tär­kei­tä, sil­lä kans­sa­käy­mis­tä ei ole ke­säl­lä ol­lut niin pal­jon kuin kiek­ko­kau­den ai­ka­na, va­lot­ti Kos­si­la.

Hän oli pis­tä­nyt mer­kil­le, et­tä lei­ri­läi­set kuun­te­le­vat erit­täin tar­kal­la kor­val­la edus­tus­kiek­koi­li­joi­den an­ta­mia oh­jei­ta ja ot­ta­vat ne hel­pos­ti opik­si.

– Jääl­lä on pai­no­tet­tu luis­te­lua ja hen­ki­lö­koh­tai­sia tai­to­ja pe­li­jut­tu­ja­kaan unoh­ta­mat­ta.

Kos­si­lal­la oli myös­kin oma mie­li­pi­de sii­hen, kuin­ka nuo­ren kiek­koi­li­jan oli­si hyvä toi­mia mui­den la­jien suh­teen.

– Toi­von nuo­ren har­ras­ta­van ur­hei­lua mo­ni­puo­li­ses­ti pit­kään, kos­ka moni ny­kyi­nen huip­pu­kiek­koi­li­ja­kin on niin teh­nyt.

Jos­hua Kos­si­la neu­voo nuo­ria va­lit­se­maan jon­kun la­jin yk­kös­la­jik­si, mikä hel­pot­taa ai­ka ajoin ruuh­kau­tu­vaa la­jien ai­ka­tau­lut­ta­mis­ta.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?