JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
7.9.2023 10.20

Ponnistus jätti sarjakolmosen nollille

Ponnistuksen Vitosen jalkapallojoukkue pelasi kahdessa viime ottelussa sarjakärkiä vastaan, kolmosena olevan Töjby FC:n se jätti nollille mutta kaatui sarjakakkoselle BK-48:lle.

Ponnistuksen Vitosen jalkapallojoukkue pelasi kahdessa viime ottelussa sarjakärkiä vastaan, kolmosena olevan Töjby FC:n se jätti nollille mutta kaatui sarjakakkoselle BK-48:lle.

Pon­nis­tus ot­ti ko­van pää­na­han jal­ka­pal­lon Vi­to­ses­sa voit­ta­mal­la sar­ja­kol­mo­sen Töj­by FC:n 3-0 (2-0). Sar­ja­kol­mo­nen jä­tet­tiin puh­taas­ti nol­lil­le.

Pon­nis­tus oli kaut­ta pe­lin hal­lit­se­vam­pi osa­puo­li. Jouk­kue lii­kut­ti pal­loa näyt­tä­väs­ti ja teki hie­no­ja maa­le­ja. Maa­lil­la Niko Salo pää­si hel­pol­la. Ko­ti­jouk­kue teki en­sim­mäi­sel­la puo­li­a­jal­la kak­si maa­lia. Len­ni Kal­li­o­kos­ken va­paa­pot­ku pai­nui oi­ke­aan ala­nurk­kaan ot­te­lun 17. mi­nuu­til­la ja noin 10 mi­nuut­tia myö­hem­min kes­ki­ken­tän moot­to­ri Mat­ti Hert­tua syö­tet­tiin kes­kel­tä läpi ja Mat­ti har­haut­ti vie­rai­den maa­li­vah­din kuu­ta­mol­le.

Toi­sen puo­li­a­jan maa­li syn­tyi 59. mi­nuu­til­la näyt­tä­vän syöt­te­lyn päät­teek­si, Veli-Mat­ti Prink­ki­län syö­tös­tä 3-0 lop­pu­lu­ke­mat lau­koi Ma­ti­as Hie­ta­mä­ki.

– Hyvä peli ko­ko­nai­suu­des­saan, pal­lo liik­kui hy­vin ja syö­töt on­nis­tui­vat hy­väl­lä pro­sen­til­la. Pal­loa pi­det­tiin enem­män ja Sa­lon Niko sai ol­la suh­teel­li­sen rau­has­sa maa­lil­la mä­kä­räis­ten kans­sa. Ken­tän kunk­ku ja hi­dal­go oli Hert­tu­an Mat­ti, tii­vis­ti tyy­ty­väi­nen val­men­ta­ja Han­nu Haa­pa-aho.

Sar­ja­kak­ko­nen BK-48 sen si­jaan oli Pon­nis­tus­ta vah­vem­pi, kun se ot­ti voi­ton Vi­to­sen vie­ras­pe­lis­sä maa­lein 4-1 (4-1). Ot­te­lun kaik­ki maa­lit teh­tiin en­sim­mäi­sel­la puo­li­a­jal­la.

– En­sim­mäi­nen puo­li­ai­ka meni läm­mi­tel­les­sä, kun pää­sim­me pe­li­pai­kal­le vas­ta 20 mi­nuut­tia en­nen pe­lin al­kua. En­sim­mäi­set 45 mi­nuut­tia olim­me mel­ko lail­la al­ta­vas­taa­ja­na BK-48:n vyö­ry­es­sä pääl­le mo­lem­mil­ta lai­doil­ta. Toi­sel­la puo­li­a­jal­la saim­me pe­li­huu­mo­ris­ta kiin­ni ja olim­me pa­rem­pi jouk­kue. Jal­ka­pal­lo on kui­ten­kin maa­lin­te­ko­pe­li ja vain maa­lit rat­kai­se­vat. Toi­nen puo­li­ai­ka meni 0-0, vaik­ka meil­lä oli paik­ko­ja teh­dä. Ken­tän pir­tein ja ah­ke­rin oli Tuu­la­rin Luka, tii­vis­ti val­men­ta­ja Han­nu Haa­pa-aho.

Kau­den vii­mei­nen ko­ti­pe­li Pon­nis­tus – FC Komu pe­la­taan kes­kus­ken­täl­lä en­si per­jan­tai­na

aa­tee