JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
28.6.2023 7.00

Ponnistus pelaa molli­voit­toi­sesti

Loukkaantumiset ja kesän riennot ovat verottaneet viime aikoina Ponnistuksen pelaavaa kokoonpanoa.

Loukkaantumiset ja kesän riennot ovat verottaneet viime aikoina Ponnistuksen pelaavaa kokoonpanoa.

Pon­nis­tuk­sen edus­tus­jouk­ku­een pe­lit jal­ka­pal­lon Vi­to­ses­sa ovat su­ju­neet mol­li­voit­toi­ses­ti, sil­lä jouk­kue on kär­si­nyt kol­me pe­räk­käis­tä tap­pi­o­ta.

Sisu – Pon­nis­tus -ot­te­lus­sa, jos­sa pa­nok­se­na oli sar­ja­pis­tei­den li­säk­si TUL Cu­pin fi­naa­li­paik­ka, Pon­nis­tus tais­te­li mal­lik­kaas­ti 45 mi­nuut­tia, mut­ta en­sim­mäi­sen jak­son li­sä­a­jan niin kut­sut­tu pu­ku­kop­pi­maa­li sii­vit­ti Si­sun lo­pul­ta sel­ke­ään 7 – 1 (2 – 1) voit­toon.

Pon­nis­tus is­ki vie­lä ta­soi­tuk­sen 1 – 1, kun vii­me kau­del­la 30 maa­lia is­ke­nyt Tom­mi Rin­ta­sa­lo sai pal­lon pys­ty­juok­suun ja pys­tyi ohit­ta­maan myös vas­taan tul­leen maa­li­vah­ti Mii­ka Ruo­ka­mon. Toi­sel­la puo­li­a­jal­la Sisu meni me­no­jaan.

Ko­ti­ot­te­lus­sa vie­ras­jouk­kue APV vei täy­det kol­me pis­tet­tä men­nes­sään 1 – 2 (0 – 2) voi­tol­laan. Ko­ti­jouk­ku­een Len­ni Kal­li­o­kos­ki teki Pon­nis­tuk­sen ai­no­kai­sen. Hy­väs­tä ki­ris­tä huo­li­mat­ta Pon­nis­tus kär­si niu­kan tap­pi­on.

Vie­ra­sot­te­lu Tjöby FC:tä vas­taan jou­dut­tiin luo­vut­ta­maan, kos­ka jouk­ku­eel­lis­ta pe­laa­jia ei saa­tu jal­keil­le ja ko­ti­jouk­kue ei suos­tu­nut siir­tä­mään peli.

Louk­kaan­tu­mi­set ja ke­sän rien­not ovat ve­rot­ta­neet vii­me ai­koi­na pe­laa­vaa ko­koon­pa­noa.

aa­tee

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?