JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
28.6.2023 8.00

Super­pe­sis­ty­töille täpärä tappio Hyvinkäällä

Vir­ki­än su­per­pe­sis­tyt­tö­jen hyvä al­ku en­nen ju­han­nus­ta Hy­vin­kääl­lä pe­la­tus­sa loh­ko­jen ris­tik­käi­sot­te­lus­sa hyy­tyi sen ver­ran ot­te­lun van­he­tes­sa, et­tä Tah­ko vei niuk­kaa­kin niu­kem­man voi­ton jak­soin 1-0 (7-7, 8-7) ja jät­ti la­pu­a­lai­set pis­teit­tä.

Vir­kiä joh­ti en­sim­mäis­tä jak­soa kah­den vuo­ro­pa­rin jäl­keen 0-6, mut­ta Tah­ko ka­ven­si ja ta­soit­ti vii­mei­ses­sä si­sä­vuo­ros­sa jak­son lop­pu­lu­ke­mik­si 7-7.

Vir­ki­än viuh­ka­mies Mar­ko Lammi pah­ku­loi, et­tei jouk­kue osaa mil­lään il­veel­lä pi­tää joh­to­aan ja voit­taa.

– Rä­py­lä­vir­heet ro­kot­ti­vat niin pal­jon, et­tä vas­tus­ta­ja pää­si pe­liin mu­kaan.

Kun rä­py­lä­vir­heet ja ko­pin­nos­to­pa­lot vai­va­si­vat la­pu­a­lai­sia toi­sel­la jak­sol­la­kin, Tah­ko joh­ti pe­rä­ti 8-1 en­nen Vir­ki­än vii­meis­tä si­sä­vuo­roa.

Vir­ki­än jo­ke­ri­lyö­jä Jen­na Ra­ja­la sy­tyt­ti jouk­ku­een­sa ta­kaa-ajoon, kun hän ko­tiut­ti Met­te Mor­ten­se­nin ja toi juok­sun har­ha­hei­ton tur­vin. Kun la­pu­a­lais­ten peli va­pau­tui, nel­jä eri lyö­jää on­nis­tui ko­tiut­ta­maan ete­ni­jän ja ti­lan­ne oli kut­kut­ta­va 8-7.

– Peli päät­tyi kui­ten­kin sii­hen, kun tuli merk­ki­vir­he ja kol­mas palo, har­mit­te­li Lam­mi.

Hän us­koo jouk­ku­een­sa pys­ty­vän alo­kas­mai­set vir­heet pois pyyh­käis­ty­ään hy­vään pe­liin, vaik­ka jouk­ku­een luk­ka­ri (Jut­ta Jyrk­kä) on sai­ras­tu­val­la.

La­pu­a­lais­ten yk­kös­pal­kit­tu Ii­da Pii­rai­nen oli te­ho­kas mai­lan­var­res­sa lyö­ty­ään vii­si juok­sua ja kir­jat­tu­aan kär­ki­lyön­neik­seen 9/12. Kak­kos­pal­kin­to meni yh­den juok­sun lyö­neel­le ja kol­me juok­sua tuo­neel­le 2-kop­pa­ri Kert­tu Pe­rä­a­hol­le.

Vir­kiä mat­kaa maa­nan­tai-il­ta­na Po­riin ja pyr­kii nap­paa­maan yh­den tai use­am­man pis­teen Pe­sä­kar­huil­ta.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?