JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
21.9.2022 13.00

Virkiä taipui IK:lle kauden viimeisessä kotiottelussa

Ensimmäisen jakson lopussa IK:n maalilla oli tiukat paikat, mutta vierasjoukkue selvisi. Pallosta taistelemassa Virkiän hyökkääjä Matias Lammi ja IK:n maalivahti Juuso Turigin.

Ensimmäisen jakson lopussa IK:n maalilla oli tiukat paikat, mutta vierasjoukkue selvisi. Pallosta taistelemassa Virkiän hyökkääjä Matias Lammi ja IK:n maalivahti Juuso Turigin.

Vir­ki­än mies­ten jal­ka­pal­lo­jouk­kue tai­pui tä­män kau­den vii­mei­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­sa Il­ma­jo­en Ki­sai­li­joil­le lu­ke­min 4-6 (1-2). Tu­li­sen mies­ten Ne­lo­sen pai­kal­lis­kamp­pai­lun ni­miin­sä vie­nyt vie­ras­jouk­kue var­mis­ti sa­mal­la sar­ja­paik­kan­sa en­si kau­dek­si.

Vir­kiä voit­ti kau­den en­sim­mäi­ses­sä pai­kal­lis­vään­nös­sä IK:n lu­ke­min 1-3, mut­ta tuo tu­los oli sel­väs­ti unoh­det­tu mo­lem­mis­sa lei­reis­sä vii­me per­jan­tain ot­te­lun al­ka­es­sa. IK tuli ot­te­luun ko­val­la asen­teel­la voit­ta­en suu­rim­man osan kak­sin­kamp­pai­luis­ta puh­taas­ti voi­mal­la.

Pal­lo pyö­ri vaa­ral­li­ses­ti Vir­ki­än kent­tä­puo­lis­kol­la alus­sa. Muu­ta­mis­ta puo­lit­tai­sis­ta ti­lan­teis­ta huo­li­mat­ta IK is­ki pe­lin avaus­maa­lin vas­ta rei­lun 20 mi­nuu­tin jäl­keen, kun koko sar­jan maa­li­pörs­sin yk­kö­nen Aa­tu Met­sä-Ke­te­lä siir­si kul­ma­pot­kus­ta vie­raat 0-1 joh­toon.

Maa­lin jäl­keen sama pyö­ri­tys jat­kui, kun­nes jäl­leen 20 mi­nuu­tin pääs­tä Met­sä-Ke­te­lä pom­mit­ti il­ma­jo­ki­set 0-2 joh­toon vas­tus­ta­mat­to­mal­la lau­kauk­sel­la.

Kah­den maa­lin tap­pi­oa­se­ma he­rät­ti vir­ki­ä­läi­set tais­te­le­maan. En­sin Ant­ti Ta­ka­lan nap­pi­kes­ki­tys löy­si ta­ka­tol­pal­la ryn­nän­neen Pat­rik Huh­ta­lan, joka pus­ki pal­lon vie­rai­den nuot­taan.

Täs­tä vir­taa saa­nee­na Vir­kiä hal­lit­si lop­pua en­sim­mäi­sel­lä jak­sol­la. Kul­ma­pot­kus­ta pal­lo saa­tiin jo lä­hes tois­ta­mi­seen maa­liin, mut­ta tau­ko­vi­hel­lys kat­kai­si Vir­ki­än ki­rin. Tau­ol­le lu­ke­mis­sa 1-2 ki­sai­li­joi­den joh­ta­es­sa.

Maa­li­juh­la kään­tyi vie­rail­le

Toi­nen puo­li­kas al­koi Vir­ki­än vä­ri­se­nä, kun vain pa­rin mi­nuu­tin pe­lin jäl­keen Ant­ti Ta­ka­la hank­ki tek­nii­kal­laan ran­gais­tus­pot­kun, jon­ka Roni Rei­ni­kai­nen upot­ti var­mas­ti IK:n verk­koon.

Vir­kiä hal­lit­si pal­loa ta­soi­tuk­sen jäl­keen, mut­ta IK ro­kot­ti te­hok­kaas­ti vas­ta­hyök­käyk­ses­tä lu­ke­mik­si 2-3. Maa­lin­te­ki­jä­nä tar­kal­la lau­kauk­sel­la Tee­mu Ala-Ran­ta. Täs­tä muu­ta­ma mi­nuut­ti eteen­päin Vir­kiä tuli jäl­leen ta­soi­hin Pat­rik Huh­ta­lan lau­ko­es­sa voi­mal­la pal­lon tois­ta­mi­seen vie­rai­den maa­liin.

Hur­ja maa­li-ilot­te­lu jat­kui jo seu­raa­vas­ta hyök­käyk­ses­tä, kun Met­sä-Ke­te­lä pai­noi il­lan kol­man­nen maa­lin­sa ja sa­mal­la voit­to­maa­lin. Kah­den maa­lin joh­to-osu­man vii­meis­te­li Ala-Ran­ta il­lan toi­sel­laan. Pien­tä loh­tua Vir­ki­äl­le toi vie­lä Ant­ti Ta­ka­lan osu­ma va­paa­pot­kus­ta, mut­ta Met­sä-Ke­te­län osu­es­sa vie­lä nel­jän­nen ker­ran pari mi­nuut­tia en­nen lop­pua, sam­mui Vir­ki­än toi­vo pis­teis­tä.

Kuu­ma­ve­ri­nen ot­te­lu päät­tyi il­ma­jo­kis­ten voit­toon, mikä tar­koit­ti heil­le sa­mal­la sar­jas­sa säi­ly­mis­tä. Vir­ki­äl­lä on jäl­jel­lä vie­lä yk­si ot­te­lu, jos­sa la­pu­a­lai­set mat­kaa­vat Vaa­saan VPS J:n vie­raak­si. Pe­lis­sä on Vir­ki­äl­lä si­joi­tuk­set 4-5 sar­ja­tau­lu­kos­sa.

Kal­le Vaah­to­nie­mi

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?