JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
27.6.2023 14.00

Virkiä voittoputkessa

Vir­ki­än su­per­pe­sis­nai­set läh­ti­vät ju­han­nus­tau­ol­le kol­men pis­teen voit­to tas­kus­saan. Vaa­san Mai­lat­ta­ret kaa­tui kes­ki­vii­kon ko­ti­ot­te­lus­sa 2 – 0 (6 – 5, 4 – 3).

En­sim­mäi­nen jak­so näyt­ti jo sel­väl­tä, kun Vir­kiä toi­ses­sa si­sä­vuo­ros­saan pur­ki ajon on­nis­tu­nees­ti nel­jä ker­taa. Vaa­sa kui­ten­kin ka­ven­si omal­la si­sä­vuo­rol­laan lu­ke­mik­si 4 – 2. Vir­kiä li­sä­si joh­to­aan yh­del­lä juok­sul­la, mut­ta vaa­sa­lai­set tu­li­vat ta­soi­hin, kun Ada Karls­son puh­kai­si ta­ka­ken­tän. Nel­jän­nen aloit­ta­val­la Vir­kiä näyt­ti sit­key­ten­sä, kun An­ni Heik­ki­lä ko­tiut­ti vii­mei­se­nä lyö­jä­nä Em­ma Ki­vi­nie­men. Ta­soit­ta­val­la Vaa­sa sai ajo­ti­lan­teen, mut­ta juok­sua Vir­kiä ei an­ta­nut. Näin jak­so päät­tyi Vir­ki­än niuk­kaan voit­toon.

Toi­sel­la jak­sol­la men­tiin vuo­ro­tah­tiin. Mai­lat­ta­ret meni kol­me ker­taa juok­sun joh­toon ja Vir­kiä tuli ai­na ta­soi­hin. Kol­man­nes­sa vuo­ros­sa Vir­kiä rik­koi kaa­van ja teki ta­soi­tuk­sen li­säk­si 4-3-voit­to­juok­sun. Vii­mei­ses­sä vuo­ros­saan vaa­sa­lai­set ra­ken­si­vat kol­me ajoa, mut­ta ko­ti­jouk­kue ei an­ta­nut ete­ni­jöil­le mi­tään mah­dol­li­suuk­sia.

– Oli tosi ko­vaa tais­te­lua mo­lem­min puo­lin ja tiuk­ka peli. Pe­rus­suo­rit­ta­mi­nen oli meil­lä vä­hän pa­rem­paa kuin vas­tus­ta­jal­la. Teim­me tär­keis­tä pai­kois­ta pin­nat ja olim­me ko­via ul­ko­na. Vii­kon­lo­pun tup­la­reis­su oli hyvä sii­nä­kin mie­les­sä, et­tä löy­sim­me yh­tei­sen sä­ve­len uu­den pe­lin­joh­don kans­sa. Kol­me ly­hy­es­sä ajas­sa pe­lat­tua hel­le­pe­liä tun­tuu kyl­lä, vaik­ka olem­me­kin hy­vin tan­kan­neet, jo­ten kiva on jää­dä ju­han­nus­tau­ol­le, An­nii­na Kan­gas­luo­ma ker­toi.

Vir­ki­äs­tä pal­kit­tiin Kai­sa­lee­na Sauk­ko ja Kai­sa Pe­rä­a­ho. Ruu­tu-täh­ti oli Eve­lii­na Läm­sä ja Oo­min ener­gi­sin pe­laa­ja Pet­ra Ke­ro­la.

Jouk­kue viet­ti pit­kän ju­han­nus­tau­on ja seu­raa­van ker­ran se pe­laa per­jan­tai­na. Sil­loin Pis­ko-Aree­nal­le saa­puu tois­ta ker­taa tänä ke­sä­nä Po­rin Pe­sä­kar­hut.

Odo­tet­ta­vis­sa on­kin yk­si run­ko­sar­jan mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta ko­ti­ot­te­luis­ta. Pori on esit­tä­nyt täh­ti­pe­laa­jien­sa kera mal­li­kas­ta pe­liä ja joh­taa sar­jaa.

Vir­kiä kui­ten­kin ku­kis­ti Pe­sä­kar­hut kau­den en­sim­mäi­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa tou­ko­kuus­sa, jo­ten vie­ras­jouk­kue tu­lee Pis­ko-Aree­nal­le si­suun­tu­nee­na. Vir­kiä odot­taa huip­pu­pe­liin kau­den en­nä­ty­sy­lei­söä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?