JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
13.9.2023 6.00

Virkiän peli kulki tehokkaasti

Vir­ki­än jal­ka­pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue voit­ti Ne­lo­sen ot­te­lus­sa kes­kus­ken­täl­lä lau­an­tai­na I-JBK:n suu­ri­nu­me­roi­ses­ti 9-1 (6-0).

Vir­kiä oli hy­väl­lä ja­lal­la liik­keel­lä heti ot­te­lun alus­ta al­ka­en. Pal­lo oli ko­ti­jouk­ku­een hal­lin­nas­sa lä­hes koko ot­te­lun ajan.

Vir­ki­än kaik­ki maa­lit oli­vat hy­vien hyök­käys­ku­vi­oit­ten päät­teek­si näyt­tä­viä suo­ri­tuk­sia.

Maa­leis­ta nel­jä teki kau­den maa­li­ti­las­toa 13 maa­lil­la joh­ta­va Os­ka­ri Kos­ki. Maa­li­ti­las­ton kak­ko­nen, 11 maa­lia kau­den ai­ka­na teh­nyt, Nico Ra­ja­la teki I-JBK:n verk­koon kol­me maa­lia. Li­säk­si vas­tus­ta­jan maa­li­verk­koa on­nis­tu­nees­ti hei­lut­ti­vat Pat­rik Huh­ta­la ja Heik­ki Mä­ki­per­naa. I-JBK:n ka­ven­nuk­sen ot­te­lun lo­pus­sa lau­koi Mat­hi­as Nie­mi.

I-JBK:n mat­kas­sa oli vain 11 pe­li­kun­tois­ta mies­tä. Use­at louk­kaan­tu­mi­set ja sai­ras­tu­mi­set vai­va­si­vat jouk­ku­et­ta. Vas­tus­ta­ja ei saa­nut ai­kaan yh­tään hyök­käys­tä en­sim­mäi­sel­lä puo­li­a­jal­la, sil­lä sii­tä piti huo­len Vir­ki­än hy­vin liik­ku­nut ja näyt­tä­vää syöt­tö­pe­liä teh­nyt ko­ti­jouk­kue. I-JBK jak­soi kui­ten­kin pi­tää pe­li­tem­poa yl­lä suu­ris­ta tap­pi­o­lu­ke­mis­ta huo­li­mat­ta.

Vir­kiä mat­kus­taa en­si lau­an­tai­na IK:n vie­raak­si Il­ma­jo­el­le ja kau­den pää­tö­sot­te­luun Liuh­ta­rin ko­me­al­le te­ko­nur­mel­le saa­puu IF Hop­pet lau­an­tai­na 23.9.

HH