JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
23.8.2023 9.30

1970 riemu­y­li­op­pilaat yhdessä koolla

Vuoden 1970 riemuylioppilaat puolisoineen entisen opinahjonsa portailla.

Vuoden 1970 riemuylioppilaat puolisoineen entisen opinahjonsa portailla.

Petri Saunamäki

”Kaik­ki tiet joh­ta­vat La­pu­al­le”! Näin to­te­si iso jouk­ko vuo­den 1970 yli­op­pi­lai­ta sil­loi­sen kou­lun­sa pi­hal­la. Voi sitä jäl­leen­nä­ke­mi­sen rie­mua, kun vih­doin ko­ro­na-vuo­sien jäl­keen pi­dim­me oi­ke­an rie­mu­juh­lan au­rin­koi­se­na elo­kuun lau­an­tai­na. Ylä­kou­lu oli en­nen yh­teis­ly­seo ja sen kau­nis sali toi pal­jon muis­to­ja mie­liin. Reh­to­ri Pet­ri Sau­na­mä­ki ker­toi, mitä kou­luun tänä päi­vä­nä kuu­luu. Toki vi­ri­tet­tiin juh­lan kun­ni­ak­si Gau­de­a­mus igi­tur ter­ve­tu­li­ais­mal­jo­jen kera.

Nuk­ke­ruu­sun kah­vi­las­sa saim­me naut­tia ter­ve­tu­lo­kah­vit ja ihas­tel­la vie­hät­tä­vää Jo­ki­laak­son mat­kai­lu­puu­tar­haa. Siir­ryim­me lai­tu­ris­sa odot­ta­vaan jo­ki­lai­vaan, joka pil­lin vi­hel­lyk­sin kul­jet­ti mei­tä en­sin Nur­mon­jo­el­ta kir­kon­sil­lan al­ta kult­tuu­ri­kes­kuk­sen mai­se­miin. Sei­la­sim­me siel­tä vie­lä ta­kai­sin La­pu­an­jo­el­le ko­mei­ta nä­ky­miä ihail­len kap­tee­nin ker­to­es­sa La­pu­an his­to­ri­as­ta ja ny­kyi­ses­tä kas­vus­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä. Jou­kos­sam­me oli luok­ka­ka­ve­rei­ta ai­na Ita­li­as­ta ja Sak­sas­ta as­ti. Vä­hi­tel­len se la­pu­a­lai­nen mur­re tart­tui, jos­ko lie kos­kaan unoh­tu­nut­kaan.

Jo­el­la sei­la­tes­sam­me mo­net vil­kut­ti­vat meil­le ja tai­si­pa yk­si ol­la sil­loi­nen luo­kan­val­vo­jam­me, joka ko­ti­par­vek­keel­taan mei­dät näki. Rie­mu­y­li­op­pi­laat kut­su­vat pe­rin­tei­ses­ti luo­kan­val­vo­jat mu­kaan il­lal­li­sel­le ja niin­pä An­ne­li Am­mes­kan­gas ja Mar­ja-Lee­na Ke­to­la liit­tyi­vät seu­raam­me La­pu­an kris­til­li­sen opis­ton Tam­mi­sa­lis­sa.

Oh­jel­mas­sa oli mait­ta­va il­lal­li­nen, kvar­tet­ti­lau­lua, yh­teis­lau­lu­ja, ta­ri­noi­ta ja vi­sai­lua sekä mu­ka­via muis­to­ja kou­lu­a­joil­ta le­gen­daa­ri­sis­ta opet­ta­jis­tam­me, joi­ta kii­tol­li­si­na ai­na muis­tam­me. Il­ta päät­tyi yh­des­sä vi­ri­tet­tyyn kii­tos­vir­teen.

Ko­koon­tu­mi­sen jär­jes­te­ly­toi­mi­kun­nan muo­dos­ti­vat Kat­ri Ruot­sa­lai­nen, Mark­ku Ku­jan­pää ja Juk­ka Hie­ta­la.

”Kan­nat­ti tul­la La­pu­al­le”, to­te­si­vat mo­net rie­mu­y­li­op­pi­laat.

Ma­ri­an­ne Hie­ta­la

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?