JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
6.6.2024 11.00

75 metriä uutta hirttä tuomiokirkkoon

Tuomiorovasti Jussi Peräaho (vas.) ja perinnerakentaja Leo Lönnroth toteavat tuomiokirkon kulman olevan nyt kunnossa ja rakennustelineet voidaan poistaa kirkkosalista.

Tuomiorovasti Jussi Peräaho (vas.) ja perinnerakentaja Leo Lönnroth toteavat tuomiokirkon kulman olevan nyt kunnossa ja rakennustelineet voidaan poistaa kirkkosalista.

Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

Tuo­mi­o­kir­kon run­ko­ra­ken­teis­sa vii­me vuon­na ha­vait­tu la­ho­vau­rio on nyt kor­jat­tu ja te­li­neet kir­kon si­säl­lä pu­re­taan tu­le­vi­na päi­vi­nä. Ul­ko­ver­houk­sen osal­ta työ vie­lä jat­kuu ke­sä­kuun lop­puun saak­ka.

– Pro­jek­ti oli val­ta­va. Hir­siä vaih­det­tiin yh­teen­sä 75 met­riä. Tämä oli yk­si isoim­mis­ta pro­jek­teis­ta, mitä meil­lä on ol­lut, sa­noo pe­rin­ne­ra­ken­ta­ja Leo Lön­n­roth.

Ko­ke­mus­ta Lön­n­rot­hin tii­mil­lä on ko­ke­mus­ta 12 kir­kon kor­jauk­ses­ta.

– Olem­me yl­pei­tä ja kii­tol­li­sia, et­tä me on saa­tu tämä teh­dä, hän sa­noo ja pal­jas­taa et­tä kir­kon hir­siin on kir­joi­tet­tu te­ki­jöi­den ni­met.

Tuo­mi­o­ro­vas­ti Jus­si Pe­rä­a­ho kiit­te­lee te­ki­jöi­tä.

– Olem­me tyy­ty­väi­siä lop­pu­tu­lok­seen. Kai­kes­ta huo­maa, et­tä am­mat­ti­lai­set ovat ol­leet asi­al­la ja työ­tä on teh­ty van­haa kun­ni­oit­ta­en, hy­väs­sä yh­teis­työs­sä mu­se­o­vi­ras­ton kans­sa, tuo­mi­o­ro­vas­ti sa­noo.

Yk­si kir­kon kul­ma on nyt kun­nos­sa ja sil­le ker­tyi hin­taa noin 330 000 eu­roa. Muut kul­mat tut­ki­taan ke­sä­kuun ai­ka­na.

– Täs­sä vai­hees­sa ei ole tie­dos­sa ei­kä asi­a­kir­jois­sa ole mai­nin­to­ja, et­tä muis­sa kul­mis­sa oli­si yh­tä mit­ta­via vau­ri­oi­ta. Ha­lu­am­me kui­ten­kin mik­ro­po­raus­ten avul­la var­mis­tua myös mui­den kul­mien kun­nos­ta, Pe­rä­a­ho sa­noo.

Min­na Yli­mä­ki-Hem­min­ki