JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
18.8.2023 10.30

Äänestä lapualainen Miia Ollila missiksi

Lapualainen Miia Ollila on mukana Miss Kokkola finaalissa.

Lapualainen Miia Ollila on mukana Miss Kokkola finaalissa.

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­nen Miia Ol­li­la on mu­ka­na Miss Kok­ko­la fi­naa­lis­sa, jos­sa voit­ta­jak­si va­li­taan eni­ten ylei­sö­nää­niä saa­nut kil­pai­li­ja. Voit­ta­ja jul­kis­te­taan 1.9. Kok­ko­lan Kau­pan ja Kult­tuu­rin Yön ta­pah­tu­mas­sa.

– Olen jos­kus asu­nut Kok­ko­las­sa, jo­ten kau­pun­ki on mi­nul­le tut­tu. Kil­pai­lun kaut­ta et­si­tään Poh­jan­maan alu­eel­ta ku­vauk­sel­lis­ta ja esiin­ty­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nut­ta hen­ki­löä, jo­ten pää­tin ha­kea mu­kaan. Täh­täi­mes­sä on Miss Kok­ko­la -tit­te­li. Mi­nul­la on ko­ke­mus­ta useis­ta muis­ta eri mal­li­kil­pai­luis­ta, 27-vuo­ti­as Ol­li­la ker­too.

Hän on töis­sä hoi­va­ko­dis­sa lä­hi­hoi­ta­ja­na.

– Pi­dän työs­tä­ni ja ha­lu­an aut­taa mui­ta. Ar­ke­a­ni ilah­dut­taa päi­vä­ko­ti-ikäi­nen tyt­tä­re­ni, per­he ja ys­tä­vät. Har­ras­tan lenk­kei­lyä ja toi­min va­lo­ku­vauk­sis­sa mal­li­na. Luon­teel­ta­ni olen hu­mo­ris­ti­nen, hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä, iloi­nen, heit­täy­ty­vä ja so­si­aa­li­nen, Ol­li­la ku­vai­lee it­se­ään.

Miss Kok­ko­la ää­nes­tys on käyn­nis­sä Kok­ko­la -leh­den verk­ko­si­vul­la 16.–31.8. ja voit­ta­ja va­li­taan net­ti­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la, jo­ten nyt ää­nes­tä­mään ki­san la­pu­a­lais­ta edus­ta­jaa täs­tä lin­kis­tä

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?