JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
31.8.2023 8.00

Alueen pieneläinten kiireellinen ensiapu järjestetään jatkossa Lapualla

Ensi maanantaista alkaen alueen pieneläinten kiireellinen vastaanotto on Lapualla.

Ensi maanantaista alkaen alueen pieneläinten kiireellinen vastaanotto on Lapualla.

Sei­nä­jo­en alu­een pien- ja suu­re­läin­ten päi­vys­tyk­seen on tu­los­sa muu­tok­sia en­si maa­nan­tais­ta 4.9. al­ka­en. Jat­kos­sa päi­vys­ty­sai­kaan Sei­nä­jo­en alu­een ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon pie­ne­läin­ten kii­reel­li­nen en­si­a­pu jär­jes­te­tään La­pu­an vas­taa­no­tol­la Ke­li­kon­tiel­lä. Päi­vys­tys toi­mii ajan­va­rauk­sel­la ja eläin­po­ti­laat hoi­de­taan kii­reel­li­syys­jär­jes­tyk­ses­sä.

Suu­re­läin­päi­vys­tys, jo­hon kuu­lu­vat tuo­tan­to­e­läi­met ja he­vo­set, jär­jes­te­tään jat­kos­sa poh­joi­sel­la ja ete­läi­sel­lä päi­vys­ty­sa­lu­eil­la. La­pua kuu­luu täl­tä osin poh­joi­seen alu­ee­seen, jo­hon kuu­lu­vat myös Evi­jär­vi, Iso­ky­rö, Kau­ha­va, Lap­pa­jär­vi, Ylis­ta­ro ja Vim­pe­li. Ete­läi­seen alu­ee­seen kuu­lu­vat Ala­jär­vi, Ala­vus, Kuor­ta­ne, Sei­nä­jo­ki, Soi­ni ja Äh­tä­ri. Suu­re­läin­päi­vys­tä­jä ei hoi­da pie­ne­läi­miä.

Päi­vys­tä­vän eläin­lää­kä­rin ta­voit­taa ar­ki­sin klo 10–08 sekä vii­kon­lop­pui­sin ja py­hi­sin yh­tei­ses­tä päi­vys­tys­nu­me­ros­ta 0600 399 001. Jat­kos­sa­kin kii­ree­tön ajan­va­raus oman ko­ti­kun­nan kau­pun­gi­ne­läin­lää­kä­ril­le ta­pah­tuu soit­ta­mal­la pu­he­li­na­jal­la klo 8-9 eläin­lää­kä­rin nu­me­roon.