JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
4.7.2022 6.00

Ari Tuurinmäki TUL:n hallitukseen

Ari Tuurinmäki on valittu TUL:n hallitukseen. Tyytyväisenä valinnasta myös Pirjo Urpilainen, joka on Pohjanmaan edustajana TUL:n valtuustossa, yhdessä alueen toisen luottamushenkilön, Pekka Panttilan, kanssa.

Ari Tuurinmäki on valittu TUL:n hallitukseen. Tyytyväisenä valinnasta myös Pirjo Urpilainen, joka on Pohjanmaan edustajana TUL:n valtuustossa, yhdessä alueen toisen luottamushenkilön, Pekka Panttilan, kanssa.

Suo­men Työ­vä­en Ur­hei­lu­liit­to TUL ry:n 31. liit­to­ko­kous on jär­jes­tet­ty Hel­sin­gis­sä. Ko­kous hy­väk­syi uu­det sään­nöt ja stra­te­gi­an vuo­sil­le 2022-2025. TUL:n pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa yk­si­mie­li­ses­ti Las­se Mik­kels­son. Va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si va­lit­tiin Hen­rik Ny­holm ja Anu Ra­ja­jär­vi pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta.

Poh­ja­lai­sit­tain ko­kous hui­pen­tui hal­li­tus­va­lin­to­jen koh­dal­la, kun muu­ta­man kau­den jäl­keen Poh­jan­maan pii­ri esit­ti hal­li­tuk­seen Ari Tuu­rin­mä­keä. Ai­kai­sem­min poh­ja­lai­set ovat saa­neet hy­vien nais­ten­sa an­si­os­ta edus­ta­jan läpi, mut­ta nyt läh­det­tiin hy­väl­lä mie­hel­lä liik­keel­le. Tä­hän avau­tui mah­dol­li­suus, kun Tar­ja Ten­ku­la luo­pui val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jan pes­tis­tä. Hal­li­tus­va­lin­to­jen sel­vit­tyä oli poh­ja­lai­sil­la ai­het­ta rie­muun, sil­lä Ari Tuu­rin­mä­ki tuli va­lit­tua hal­li­tuk­seen Poh­jan­maan alu­een edus­ta­ja­na.

Muut hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat Jaa­na Määt­tä­lä (Sa­ta­kun­ta), Pir­jo Ai­lan­to (Var­si­nais-Suo­mi), Ter­hi Eriks­son (Tam­pe­re), Pek­ka Hahl (Jär­vi-Suo­mi), Päi­vi Saa­ri­nen (Ky­men­laak­so), Pet­te­ri Luok­ka­la (Lap­pi) ja Tuo­mo Lai­ne (Var­si­nais-Suo­mi).

TUL:n val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Ran­ta­la (Jär­vi-Suo­men pii­ri), en­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Satu Jär­vi­nen (Tam­pe­re) ja toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si An­ni­ka Ap­pel­roth (Häme).

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?