JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
21.11.2022 9.40

Destia haluaa louhia kalliota Kauhajärvellä

Lee­na Hjelt
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Des­tia Oy ha­lu­aa ot­taa ki­vi­ai­nes­ta Kau­ha­jär­ven kal­li­oa­lu­eel­ta. Se on jät­tä­nyt maa-ai­nes­ten ot­ta­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen La­pu­an kau­pun­gil­le. Ha­ke­muk­ses­sa se pyy­tää lu­paa aloit­taa maa-ai­nek­sen ot­to jo en­nen kuin lu­pa­pää­tös on saa­nut lain­voi­man.

Otet­ta­va ki­vi­ai­nes on kal­li­o­ta, joka murs­ka­taan eri­ko­koi­sik­si murs­ke­la­jik­keik­si ja käy­te­tään Ete­lä-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan inf­ra­ra­ken­ta­mis­koh­teis­sa.

Nyt ha­et­ta­va­na ole­val­la alu­eel­la on otet­tu ki­vi­ai­nes­ta en­nen­kin, mut­ta lupa päät­tyi mar­ras­kuun 15. päi­vä­nä. Täl­lä ker­taa lu­paa ha­e­taan 15 vuo­dek­si eteen­päin yh­teen­sä 400 000 m3ktr (te­o­reet­ti­nen kiin­to­ti­la­vuus) ko­ko­nais­mää­räl­le.

Des­ti­an omis­tuk­ses­sa ole­va alue on kool­taan yli kah­dek­san heh­taa­ria, sii­tä ot­to­a­lue on noin vii­si heh­taa­ria. Alu­eel­le on La­pu­al­ta, val­ta­tei­den 19 ja 16 ris­teyk­ses­tä Ala­jär­vel­le päin noin 20 ki­lo­met­riä. Tä­män jäl­keen kään­ny­tään yk­si­tyis­tiel­le va­sem­mal­le ja aje­taan noin 2 ki­lo­met­riä. Ot­ta­mi­sa­lu­een lä­hin asuin­ra­ken­nus si­jait­see 1,2 ki­lo­met­rin pääs­sä.

Ai­kaa muis­tu­tuk­sen te­ke­mi­seen on 22. päi­vään mar­ras­kuu­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?