JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
3.11.2022 11.00

EK:n Häkämies vihkii Nordic Floorsin uuden hallin

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Elin­kei­no­e­lä­män Kes­kus­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyri Hä­kä­mies tu­lee La­pu­al­le vih­ki­mään Alan­koon val­mis­tu­neen lat­ti­a­fir­ma Nor­dic Floor­sin uu­den hal­lin en­si vii­kol­la. Yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka-Pek­ka "Bam­bu­mies" Kal­lio ker­toi haas­tat­te­lus­sam­me vii­me ke­vää­nä, et­tä hal­li on val­mis jo ke­säl­lä, mut­ta pien­ten vii­vy­tys­ten jäl­keen vih­ki­äi­siä vie­te­tään en­si kes­ki­viik­ko­na.

Kal­lio ker­toi ke­vääl­lä, et­tä fir­man toi­min­taa on tar­koi­tus laa­jen­taa huo­mat­ta­vas­ti. Työn­te­ki­jöi­tä on pal­kat­tu li­sää, nyt hei­tä on vii­si­tois­ta. Yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la ker­ro­taan, et­tä lii­ke­vaih­to ke­sä­kuus­sa 2021 oli 3,5 mil­joo­naa eu­roa.

EK:n Hä­kä­mies on ol­lut uu­ti­sis­sa muun mu­as­sa vii­den­tois­ta vuo­den ta­kai­sen lau­sun­ton­sa ta­kia, jon­ka hän an­toi vuon­na 2007 Was­hing­to­nis­sa ol­les­saan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri. Hä­kä­mies to­te­si tuol­loin, et­tä Suo­men kol­me pää­a­si­al­lis­ta tur­val­li­suu­suh­kaa ovat Ve­nä­jä, Ve­nä­jä ja Ve­nä­jä. Lau­sun­toa pa­hek­sut­tiin, muta nyt se on nos­tet­tu uu­des­taan esil­le.

Jyri Hä­kä­mie­hen mum­mo­la si­jait­see Tiis­ten­jo­el­la, ja päi­vän ai­ka­na mies eh­tii myös tu­tus­tu­maan pait­si lap­suus­ke­sien leik­ki­paik­koi­hin, myös muu­ta­miin ti­loi­hin Tiis­tel­lä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?