JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
21.10.2022 10.20

Elinvoimaisia kyliä kehittämään

Hellanmaa on yksi Lapuan vahvoista kylistä. Murheena kylällä on mutkainen ja teollisuudelle liian kapea kylätie, jonka parannusta on vahvalla rintamalla viety valtion tiebudjettiin. Aisapari ja Lapuan kaupunki kutsuvat kylien väkeä nuorisotalolle marraskuun alussa keskustelemaan kylien elinvoimasta.

Hellanmaa on yksi Lapuan vahvoista kylistä. Murheena kylällä on mutkainen ja teollisuudelle liian kapea kylätie, jonka parannusta on vahvalla rintamalla viety valtion tiebudjettiin. Aisapari ja Lapuan kaupunki kutsuvat kylien väkeä nuorisotalolle marraskuun alussa keskustelemaan kylien elinvoimasta.

Le­a­der Ai­sa­pa­ri ja La­pu­an kau­pun­ki kut­su­vat La­pu­an ky­lien vä­keä ja ky­lis­sä toi­mi­via yh­dis­tyk­siä mar­ras­kuun alus­sa kes­kus­te­le­maan ky­lien ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen kei­nois­ta. Ai­sa­pa­ri tie­dot­taa, et­tä ti­lai­suus jär­jes­te­tään 1.11. nuo­ri­so­ta­lol­la.

Tut­ki­tus­ti yhä use­am­pi suo­ma­lai­nen ha­lu­ai­si asua maa­seu­dul­la. Ete­lä­poh­ja­lai­set Ky­lät ry:n Lan­de­mia-han­ke pyr­kii ma­dal­ta­maan maal­le­muu­ton kyn­nys­tä. Le­a­der Ai­sa­pa­rin alu­eel­la pal­ve­lee li­säk­si Ve­to­voi­mai­nen ja vas­taa­not­ta­va kylä -han­ke, joka aut­taa ky­liä nos­ta­maan esiin omia vah­vuuk­si­aan ja rat­kai­se­maan eteen nou­se­via haas­tei­ta. Han­ket­ta hal­lin­noi Suo­men Ky­lät ry. Näi­den li­säk­si il­las­sa on esil­lä Ky­lil­le-han­ke, joka on maa­kun­nal­li­nen ky­lien ke­hit­tä­mis­han­ke.

Ai­sa­pa­rin ja kau­pun­gin isän­nöi­mäs­sä il­las­sa on ja­os­sa myös tie­toa ko­ti­va­ras­ta, ky­lä­tur­val­li­suu­des­ta ja va­paa­eh­toi­ses­ta pe­las­tus­pal­ve­lus­ta. Ta­pah­tu­mas­sa ovat mu­ka­na La­pu­an kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re, li­säk­si han­ke­ve­tä­jät esit­te­le­vät tar­jol­la ole­via pal­ve­lu­ja. Ai­sa­pa­ri toi­voo en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­sia ti­lai­suu­teen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?