JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
16.5.2023 16.30

Ensi viikolla asfaltti vt. 19:lle – elokuussa jo ohituskaistat auki

Loppusuoralla ollaan valtatie 19:n kaistajärjestelyjen kanssa. Ensi viikolla aletaan vetää mustaa kaistoille, ja elokuussa saadaan jo käyttöön ohituskaistat. Arkistokuva: Mira Uusihauta-Koivu

Loppusuoralla ollaan valtatie 19:n kaistajärjestelyjen kanssa. Ensi viikolla aletaan vetää mustaa kaistoille, ja elokuussa saadaan jo käyttöön ohituskaistat. Arkistokuva: Mira Uusihauta-Koivu

Väy­lä­vi­ras­ton han­ke val­ta­tien 19 Sei­nä­jo­en ja La­pu­an vä­li­sel­lä osuu­del­la kään­tyy lop­pu­suo­ral­le, kun tien as­fal­toin­ti käyn­nis­tyy en­si vii­kol­la. Väy­lä­vi­ras­ton tie­dot­teen mu­kaan lii­ken­ne oh­ja­taan as­fal­toin­nin ajak­si Muu­ri­mä­en sil­lan koh­dal­la ram­peil­le. Li­säk­si tie­dot­tees­sa ker­ro­taan ilou­u­ti­nen: ai­na­kin La­pu­an han­ke­o­sa val­mis­tuu etu­a­jas­sa, kun tie ava­taan lii­ken­teel­le elo­kuus­sa ja vii­meis­tel­lään lo­ka­kuun ai­ka­na.

As­fal­toin­ti al­kaa La­pu­an han­ke­o­sal­la, Muu­ri­mä­en ris­teys­sil­taa edel­tä­väl­lä tie­o­suu­del­la. Lii­ken­ne oh­ja­taan ajo­ra­ta­maa­laus­ten jäl­keen La­pu­an suun­nas­ta län­si­puo­len ram­peil­le ja Sei­nä­jo­en suun­nas­ta itä­puo­len ram­peil­le. Sa­mal­la ajo­kais­to­jen mää­rä pu­to­aa yh­teen kais­taan per suun­ta. Sei­nä­jo­en pääs­sä as­fal­toin­ti al­kaa uu­sien ohi­tus­kais­to­jen pääl­lys­tä­mi­sel­lä ke­sä­kuun puo­li­vä­lin paik­keil­la.

– Elo­kuus­sa no­peus­ra­joi­tuk­set voi­daan nos­taa ta­kai­sin nor­maa­leik­si eli 80 ki­lo­met­riin tun­nis­sa ja ohi­tus­kais­to­jen koh­dal­la 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa, sa­noo hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pasi Ki­vi­o­ja tie­dot­tees­sa.

As­fal­toin­nin ajan uu­sia ohi­tus­kais­to­ja hyö­dyn­ne­tään ti­la­päi­sis­sä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä. Li­säk­si ke­sän ai­ka­na ra­ken­ne­taan yk­si­tyis­tei­tä ja pyö­rä- ja kä­ve­ly­tei­tä sekä pys­ty­te­tään riis­ta-ai­to­ja.

Ta­voit­tee­na on, et­tä vii­mei­set as­fal­toin­nit ja muut pin­ta­työt teh­dään koko han­ke­o­suu­del­la hei­nä-elo­kuun tait­tees­sa. Näin ol­len pa­ran­net­tu val­ta­tie uu­si­ne ohi­tus­kais­toi­neen avau­tui­si Väy­lä­vi­ras­ton mu­kaan ko­ko­naan lii­ken­teel­le elo­kuus­sa. Vii­meis­te­ly­jen on tar­koi­tus val­mis­tua lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä. La­pu­an han­ke­o­san osal­ta tämä suun­ni­tel­ma vai­kut­taa to­teu­tu­van.

– Al­ku­vuo­des­ta to­teu­tim­me on­nis­tu­nees­ti At­ri­an koh­dal­la vaa­ti­van kun­nal­lis­tek­nii­kan siir­ron. Työ­vai­hei­den huo­lel­li­nen ja rat­kai­su­kes­kei­nen suun­nit­te­lu sekä työ­yh­teen­liit­ty­mä Sei­lan su­ju­va työs­ken­te­ly ovat mah­dol­lis­ta­neet hank­keen ete­ne­mi­sen odo­tet­tua no­pe­am­min. Saam­me ai­na­kin La­pu­an han­ke­o­san val­miik­si etu­a­jas­sa, ker­too Ki­vi­o­ja.

Val­ta­tien 19 pa­ran­ta­mi­nen jat­kuu hank­keen toi­ses­sa vai­hees­sa, jos­sa saa­daan to­teut­ta­mis­val­miit suun­ni­tel­mat ne­li­kais­tai­sel­le tiel­le koko Sei­nä­jo­en ja La­pu­an Ko­ve­ron vä­li­sel­le osuu­del­le. Ta­voit­tee­na on, et­tä no­peus­ra­joi­tus saa­daan nos­tet­tua 100 ki­lo­met­riä tun­nis­sa koko osuu­del­la. Toi­sen vai­heen suun­nit­te­lus­ta vas­taa Ete­lä-Poh­jan­maan ELY-kes­kus. Käyn­nis­sä ole­vas­ta ura­kas­ta vas­taa­vat Väy­lä­vi­ras­to sekä Sei­nä­jo­en ja La­pu­an kau­pun­git.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?