JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
16.1.2018 13.00

Grillin luukulla vivahteikasta elämää

Tunnetut tuoreet tuotteet on Lapuan Grillin iskulauseena yhä. Juha Hietala on pikku hiljaa luovuttamassa hommaa tyttärilleen, joista kuvassa Satu Alakarhu.

Tunnetut tuoreet tuotteet on Lapuan Grillin iskulauseena yhä. Juha Hietala on pikku hiljaa luovuttamassa hommaa tyttärilleen, joista kuvassa Satu Alakarhu.

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Gril­li on tar­jon­nut vat­san täy­tet­tä ja hiu­ko­pa­laa aa­mun en­si tun­neil­la­kin liik­ku­vil­le näl­käi­sil­le jo puo­len vuo­si­sa­dan ajan. Kaik­ki sai al­kun­sa elo­kui­se­na il­ta­na 1967, jol­loin Hie­ta­lan per­he oli pa­laa­mas­sa tut­tu­jen­sa mö­kil­ta ja ih­met­te­li Sa­lon Esan nak­ki­ki­os­kil­la ol­lut­ta kau­he­an pit­kää jo­noa. Sii­tä per­heen isä, en­ti­nen pa­lo­tar­kas­ta­ja ja trak­to­riy­rit­tä­jä Sa­mu­li Hie­ta­la sai ide­an en­sim­mäi­sen gril­lin pe­rus­ta­mi­ses­ta La­pu­al­le.

Toi­sen pol­ven gril­liy­rit­tä­jä Juha Hie­ta­la muis­taa hy­vin tuon il­lan, ja var­sin­kin, mitä sii­tä seu­ra­si. Rut­kas­ti töi­tä. En­sin isäl­le ja äi­dil­le, hy­vin nuo­re­na jo Ju­hal­le it­sel­leen ja nyt­tem­min hä­nen lap­sil­leen ja jo hei­dän­kin lap­sil­leen. Täl­lä het­kel­lä gril­li on su­ku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa siir­ty­mäs­sä tyt­tö­jen San­nan, Su­vin ja Sa­tun vas­tuul­le, elä­män­työk­si. Gril­lin li­säk­si ty­töt pyö­rit­tä­vät Hon­ki­met­säs­sä lei­po­moa ja pi­to­pal­ve­lua.

La­pu­an Gril­li tun­ne­taan la­pu­a­lai­sen kan­ta­vä­es­tön kes­kuu­des­sa yhä Sam­pan Gril­li­nä. Pe­rus­ta­mi­sen­sa jäl­keen gril­le­jä al­koi sa­nan kii­ries­sä ”pok­sah­del­la” muu­al­le­kin maa­kun­taan.

Juha Hie­ta­lan mu­kaan isän ide­aa ru­vet­tiin tal­ven ai­ka­na ”hai­naa­maan”, han­kit­tiin lu­vat ja teh­tiin so­pi­muk­set Iti­kan ja tuk­ku­ta­lon kans­sa. Gril­li ava­si ”luuk­kun­sa” hel­lun­tain tie­noil­la seu­raa­va­na vuon­na.

Lue li­sää tiis­tain La­pu­an Sa­no­mis­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?