JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
21.2.2024 7.00

Hyvinvointia harrastuksista: Agility on Heinin ykkösharrastus

Heini Keltto tuli Patruuna Areenaan harkkoihin isä Ville Kelton kyydillä. Harkkoja ennen he ehtivät vielä käväistä kirjastossa asioilla.

Heini Keltto tuli Patruuna Areenaan harkkoihin isä Ville Kelton kyydillä. Harkkoja ennen he ehtivät vielä käväistä kirjastossa asioilla.

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kau­pun­gin kau­nein jou­luik­ku­na -kil­pai­lun ar­von­nas­sa lah­ja­kor­tin voit­ti ru­ha­lai­nen Hei­ni Kelt­to. Jou­luik­ku­na -tem­paus on kau­pun­gin, La­pu­an Yrit­tä­jät ry:n ja La­pu­an Sa­no­mien yh­tei­nen tem­paus, jos­sa voi ää­nes­tää eh­dok­kaa­na ole­via jou­luik­ku­noi­ta. Ik­ku­noi­ta on ym­pä­ri kau­pun­kia.

Lah­ja­kor­tin on­nel­li­sek­si omis­ta­jak­si tuli 12-vuo­ti­as Ru­han kou­lun op­pi­las Hei­ni Kelt­to, joka osal­lis­tui it­se ki­saan omal­la kou­lul­laan. Ru­han kou­lun ik­ku­noil­le il­mes­tyi­kin upei­ta jou­lui­sia pii­rus­tuk­sia kou­lu­lais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta. Kil­pai­lun ar­von­taan Hei­ni osal­lis­tui myös ja tuli iloi­ses­ti yl­lä­te­tyk­si.

– Oli kiva, kun sain lah­ja­kor­tin. Vie­lä en tie­dä mi­hin sen käy­tän, Hei­ni tuu­mii.

Hei­nin ar­ki on hy­vin ak­tii­vis­ta ja hän har­ras­taa mo­nen­lais­ta. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä Hei­ni on tul­lut Pat­ruu­na Aree­nal­le Vir­ki­än T12 tree­nei­hin isän­sä Vil­le Kel­ton kyy­dil­lä.

Hei­nil­lä on mon­ta muu­ta­kin har­ras­tus­ta ja ne ovat kaik­ki mie­lei­siä.

– Agi­li­ty on kyl­lä pa­ras­ta. Teen sitä koi­ra­ni Pop­pin kans­sa. Meil­lä on kak­si muu­ta­kin koi­raa, yk­si niis­tä on jo ai­ka van­ha eli 17 vuot­ta.

Kel­ton per­he on asu­nut Ru­has­sa isän ko­ti­seu­dul­la kym­me­ni­sen vuot­ta. Äi­ti on ko­toi­sin Ylis­ta­ros­ta.

– Tu­lim­me Ete­lä-Suo­mes­ta ta­kai­sin ja se oli tie­tyl­lä ta­val­la it­ses­tään­sel­vyys, et­tä tän­ne ko­ti­kon­nuil­le pa­la­taan. En oi­kein osaa sa­noa, et­tä mit­kä ne syyt on, se on eh­kä jo­kin tun­ne lä­hin­nä.

Ru­has­sa on kui­ten­kin mon­ta hy­vää asi­aa, jot­ka voi mai­ni­ta­kin. Kel­ton per­het­tä veti asui­na­lu­een rau­hal­li­suus ja tont­tien iso koko. Ava­ruu­den tun­tu on tär­ke­ää ja se, et­tä omas­sa pi­has­sa voi har­ras­taa vaik­ka agi­li­tyä, joka on it­se asi­as­sa myös per­heen äi­din har­ras­tus.

– Isä on teh­nyt meil­le agi­li­ty­es­tei­tä omaan pi­haan, Hei­ni ker­too.

Vaik­ka Ru­has­ta on kä­te­vä men­nä har­ras­ta­maan Nur­mon ja Sei­nä­jo­en suun­taan, niin La­pu­al­le Kelt­to­jen tie vie kui­ten­kin useim­mi­ten.

– Sen voi­si ki­teyt­tää, et­tä tääl­lä La­pu­al­la on otet­tu heti kaik­kiin har­ras­tuk­siin läm­pi­mäs­ti mu­kaan ja toi­vo­tet­tu muu­ten­kin ter­ve­tul­leek­si.

Ke­vät­tä ja ke­sää Hei­ni odot­taa in­nol­la, niin koi­ra­har­ras­tuk­sen kuin jalk­kik­sen­kin ta­kia.

– Toi­von, et­tä lu­met su­laa ja pääs­tään pot­ki­maan pi­hal­le pal­loa ja ran­nal­le ui­maan, ker­too Hei­ni tu­le­va ke­sän haa­veis­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?