JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
3.5.2023 15.35

Ikäihminen, mietitkö ajoterveyttäsi?

Ajoterveys on kaikkien liikenteessä liikkuvien asia.

Ajoterveys on kaikkien liikenteessä liikkuvien asia.

– Tun­tuu, et­tä ajan vie­lä­kin lii­an lu­jaa, kom­men­toi eräs, jol­la on pi­ak­koin edes­sään ajo­kor­tin uu­si­mi­nen lää­kä­rin­lau­sun­toi­neen.

A- ja B-luok­kien ajo­kort­ti on uu­sit­ta­va vii­den­tois­ta vuo­den vä­lein sii­hen as­ti, kun­nes täyt­tää 70 vuot­ta. Tä­män jäl­keen ajo­kort­ti on voi­mas­sa enin­tään vii­si vuot­ta. 70 ikä­vuo­des­ta läh­tien on ajo­kor­tin uu­si­ak­seen toi­mi­tet­ta­va lää­kä­rin lau­sun­to.

Ajo­ter­veys ei ole pel­käs­tään ikäih­mis­ten asia, vaan sen kan­nal­ta mer­kit­tä­viä ovat pit­kä­ai­kais­sai­rau­det, ku­ten epi­lep­sia, par­kin­so­nin tau­ti, muis­ti- ja neu­ro­lo­gi­set sai­rau­det.

Mie­tit­kö ajo­ter­veyt­tä­si läh­ties­sä­si lii­ken­tee­seen? Olet­ko huo­man­nut merk­ke­jä ikään­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta aja­mi­see­si? Olet­ko muut­ta­nut ajo­ta­po­ja­si? Py­rit­kö esi­mer­kik­si läh­te­mään liik­keel­le va­loi­sal­la ja ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la? Olet­ko vä­hen­tä­nyt ajo­ja­si? Mil­lai­sia oli­vat ajo­ky­kyä mit­taa­vat lää­kä­rin to­teut­ta­mat tes­tit? Mi­ten elä­mä­si muut­tuu, jos ajo­kort­tia ei enää uu­si­ta? Voi­sit­ko luo­pua kor­tis­ta it­se, jos koet et­tei ajo­ter­vey­te­si ole riit­tä­vän hyvä?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?