JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
29.11.2023 16.40

Ilkka-Pohjalainen: Lapuahovin yrittäjä tuomittiin käräjillä niskoittelusta

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­ho­vin yrit­tä­jä Za­fer De­mir oli tä­nään kä­rä­jil­lä vas­taa­mas­sa nis­koit­te­lu­syyt­tee­seen. Maa­kun­ta­leh­ti Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen ker­too, et­tä De­mir tuo­mit­tiin sak­koi­hin nis­koit­te­lus­ta po­lii­sia vas­taan, kos­ka hän ei pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta luo­vut­ta­nut po­lii­sil­le ku­va­tal­len­net­ta vuo­den­ta­kai­sel­ta il­lal­ta, jona La­pu­a­ho­vin pi­has­ta ka­to­si la­pu­a­lai­nen 16-vuo­ti­as Ras­mus Ta­ka­luo­ma.

Po­lii­si oli pyy­tä­nyt yrit­tä­jäl­tä vi­de­o­tal­len­net­ta Ta­ka­luo­man ka­to­a­mi­sil­lal­ta, mut­ta De­mir ei sitä luo­vut­ta­nut. Val­von­ta­ka­me­ran vi­deo oli syyt­teen mu­kaan mer­ki­tyk­sel­li­nen, kos­ka ka­don­nut Ta­ka­luo­ma oli viet­tä­nyt La­pu­a­ho­vis­sa ai­kaa ka­to­a­mi­sil­ta­naan.

De­mir sai Ete­lä-Poh­jan­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa sak­ko­tuo­mi­on suu­ruu­del­taan 40 päi­vä­sak­koa, jos­ta hä­nel­le mak­set­ta­vaa ker­tyy 920 eu­roa.

Il­ta-Sa­no­mien mu­kaan De­mir ai­koo va­lit­taa tuo­mi­os­taan ho­vi­oi­keu­teen. Li­säk­si Il­ta-Sa­no­mien mu­kaan yrit­tä­jä oli myös ai­em­min mai­nin­nut, et­tei hän voi­nut tie­tää, oli­ko tal­len­net­ta pyy­tä­nyt oi­ke­as­ti po­lii­si, kos­ka sitä oli­vat pyy­tä­neet muut­kin. Vi­de­oi­ta al­koi il­lan jäl­keen le­vi­tä mui­ta­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, min­kä jäl­keen po­lii­si oli uu­des­taan yh­tey­des­sä yrit­tä­jään.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si ker­toi La­pu­an Sa­no­mil­le syk­syl­lä, et­tä Ta­ka­luo­man kuo­le­maa tut­ki­taan kuo­le­man­syyn­sel­vit­tä­mi­se­nä, ei­kä sii­hen tois­tai­sek­si ole epäil­ty liit­ty­vän ri­kos­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?