JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
31.5.2024 12.00

Jokituvalla on nyt valvontakamera

Vain pari viikkoa sitten kytötuvalla kävi jälleen ääliöitä tuhoamassa kulttuuriperintöä. Kökällä kunnostettu kämppä oli vaarassa palaa. Nyt tuvalla on valvontakamera, jotta rähkyydet saataisiin loppumaan.

Vain pari viikkoa sitten kytötuvalla kävi jälleen ääliöitä tuhoamassa kulttuuriperintöä. Kökällä kunnostettu kämppä oli vaarassa palaa. Nyt tuvalla on valvontakamera, jotta rähkyydet saataisiin loppumaan.

Kuva: Lapua-seura

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ala­jo­en kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa si­jait­se­val­la kai­kil­le avoi­mel­la jo­ki­käm­päl­lä, jos­sa on vä­hän vä­liä teh­ty il­ki­val­taa, on nyt val­von­ta­ka­me­ra.

– Jou­duim­me sen hank­ki­maan, kos­ka ti­hu­työt al­koi­vat ol­la niin tör­kei­tä. Tois­sa vii­kol­la tupa saa­tiin mel­kein pol­tet­tua maan ta­sal­le, har­mit­te­lee jo­ki­tu­paa yl­lä­pi­tä­vän La­pua-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Pirk­ko Ta­lo­la.

Lue li­sää: "Jo­ki­tu­val­la jär­je­tön­tä tu­ho­a­mis­ta"

Jo­ki­kämp­pä tai ky­tö­tu­pa on ai­koi­naan ol­lut pel­to­töis­sä ol­lei­den tai kar­jaa pai­men­ta­nei­den ti­lal­lis­ten ja pal­kol­lis­ten le­väh­dys- ja yö­py­mis­paik­ka, kun ky­rööl­le läh­det­tiin jopa viik­ko­kun­tiin. La­pua-seu­ran jo­ki­tu­pa on ol­lut Hie­ta­lan su­vun omis­tuk­ses­sa, ja se lah­joi­tet­tiin La­pua-seu­ral­le run­sas kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Seu­ra en­ti­söi tu­van ja va­rus­ti sen au­ti­o­tu­vak­si kaik­kien ohi­kul­ki­joi­den käyt­töön. Hie­ta­lan ky­tö­tu­pa lie­nee ai­noi­ta, jol­lei ai­noa la­jis­saan la­keuk­sil­la.

Ta­lo­la sa­noo, et­tä tu­van ovea ei edel­leen­kään ha­lu­ta pan­na luk­koon.

– Au­ti­o­tu­pa­pe­ri­aat­teel­la jo­ki­tu­pa on toi­mi­nut, ja saa toi­mia jat­kos­sa­kin. Ha­lu­am­me, et­tä se on kaik­kien ha­luk­kait­ten käy­tös­sä, hän va­kuut­taa.

– Val­von­ta­ka­me­ra on ihan "oi­kea" val­von­ta­ka­me­ra, ei riis­ta­ka­me­ra. Kuva ja ää­ni nä­ky­vät re­aa­li­a­jas­sa laa­duk­kaas­ti, ja lä­he­tys­tä val­vo­taan kän­nyk­kä­so­vel­luk­sel­la. Ka­me­ra myös tal­len­taa. Li­säk­si se toi­mii mo­lem­piin suun­tiin, eli myös me voim­me pu­hua tu­val­le päin, pu­heen­joh­ta­ja iloit­see.

– Ja ka­me­ran kuva on niin hyvä, et­tä ti­hu­työn­te­ki­jän tun­nis­taa.

Tois­sa viik­koi­set ty­pe­ryk­set oli­vat polt­ta­neet ta­kas­sa muun mu­as­sa käm­päl­lä ol­leet höy­hen­tyy­nyt, is­tuin­peh­mus­teet, pöy­tä­lii­nat ja yh­den vie­ras­kir­jan.

– Ai­van jär­je­tön­tä. Toi­vot­ta­vas­ti ka­me­ra hil­lit­see tou­hua.