JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
18.11.2022 8.00

Joulu­tun­nelmaan pääsee Pyhälah­de­nau­kiolla ja Vanhassa Paukussa

Joulupukin voi tavata tänä iltana Pyhälahdenaukiolla sekä huomenna ja sunnuntaina Vanhan Paukun joulumarkkinoilla. Karkkia saa, jos on ollut tosi kiltti!

Joulupukin voi tavata tänä iltana Pyhälahdenaukiolla sekä huomenna ja sunnuntaina Vanhan Paukun joulumarkkinoilla. Karkkia saa, jos on ollut tosi kiltti!

Mira Uusihauta-Koivu

La­pu­an jou­lu­kau­si käyn­nis­tyy tä­nään per­jan­tai-il­ta­na Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­ta. Kuu­des­ta al­ka­en on tar­jol­la läm­min­tä glö­giä ja pi­par­kak­ku­ja, au­ki­ol­la kuul­laan mu­siik­kia ja pai­kal­le on tu­los­sa myös it­se Jou­lu­puk­ki ja­ka­maan kark­kia kai­kil­le kil­teil­le lap­sil­le.

Van­han ajan jou­lu­tun­nel­maan pää­see huo­men­na ja sun­nun­tai­na Van­han Pau­kun jou­lu­mark­ki­noil­la, jot­ka saa­daan taas tänä vuon­na jär­jes­tää kak­si­päi­väi­se­nä ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää La­pu­an kau­pun­ki.

Odo­tet­tua her­kul­lis­ta jou­lu­puu­roa tar­joil­laan lau­an­tai­na aa­mu­kym­me­nes­tä al­ka­en, mark­ki­nat ovat avoin­na lau­an­tai­na kym­me­nes­tä nel­jään ja sun­nun­tai­na yh­des­tä­tois­ta nel­jään.

Las­ten jou­lu­maas­sa on ta­vat­ta­vis­sa Jou­lu­puk­ki uk­rai­nan­kie­li­sen apu­lai­sen­sa kans­sa sekä lau­an­tai­na et­tä sun­nun­tai­na. Jou­lu­maas­sa pää­see myös as­kar­te­le­maan, ja on­pa siel­lä tai­ku­ri­kin sun­nun­tai­na. Tut­tuun ta­paan pää­see vos­sik­ka-aje­lul­le, kir­jas­tol­la myy­dään pois­to­kir­jo­ja, kah­vi­la Soin­tu on avoin­na Työ­ka­lu­teh­taas­sa ja sa­moin kaik­ki alu­een yri­tyk­set.

Mark­ki­na­myy­jiä kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa on tänä vuon­na pe­rä­ti yli sata.

Se­ka­kuo­ron pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Lat­va­nen ker­too, et­tä 67 myyn­ti­paik­kaa on si­sä­ti­lois­sa ja lo­put ul­ko­na.

– Myy­tä­vä­nä on kaik­kea mah­dol­lis­ta maan ja tai­vaan vä­lil­tä liit­ty­en tu­le­vaan jou­luun, Lat­va­nen nau­raa.

– Upei­ta jou­lu­lah­jo­ja, kä­si­töi­tä, ruo­kia jou­lu­pöy­tään laa­ti­kois­ta al­ka­en, lei­von­nai­sia, ko­ru­ja, lauk­ku­ja, mat­to­ja, jal­ki­nei­ta, me­hu­ja, hu­na­jaa, kau­ra­lyh­tei­tä... hän lu­et­te­lee.

– La­pa­sia, vil­la­suk­kia, puuk­ko­ja, jät­kän­kynt­ti­löi­tä. Ka­laa, li­haa, sa­vu­ka­laa... Ja mi­tä­hän vie­lä, joku jää sa­no­mat­ta­kin. Myös sak­sa­lai­sia jou­lu­herk­ku­ja on saa­ta­va­na, Lat­va­nen mai­nit­see.

Tai­de­kou­lun va­lot -ta­pah­tu­man va­lo­te­ok­sia on näh­tä­vil­lä jou­lu­mark­ki­noi­den ajan Pa­ja­kap­pe­lis­sa ja sen ul­ko­sei­näl­lä. Jou­lu­mark­ki­noi­den ajan voi myös tu­tus­tua La­pu­an tont­ti- ja asun­to­tar­jon­taan kir­jas­ton ylä­ta­san­teel­la. Lap­sil­le ja­e­taan siel­lä jou­lu­pa­ket­te­ja ja il­ma­pal­lo­ja.

La­pu­an Sa­no­mat on myös mu­ka­na jou­lu­mark­ki­noil­la lau­an­tai­päi­vän ajan. Paik­ka­na on tu­tus­ti kir­jas­ton au­la. Tul­kaa­pa osal­lis­tu­maan il­mai­seen ar­von­taan ja os­ta­maan leh­ti vaik­ka jou­lu­lah­jak­si.