JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
15.8.2023 9.30

Juhani Saarimaa saa jatkaa matkaa Jopolla

Lakeuden Koneen myymäläpäällikkö Toni Latvala (oikealla) luovutti valkoisen Jopon uudelle omistajalleen Juhani Saarimaalle ja toivotti sillä turvallisia ajokilometrejä.

Lakeuden Koneen myymäläpäällikkö Toni Latvala (oikealla) luovutti valkoisen Jopon uudelle omistajalleen Juhani Saarimaalle ja toivotti sillä turvallisia ajokilometrejä.

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män ke­sän, La­pu­an kau­pun­gin ja La­pu­an Sa­no­mien, ke­sä­pyö­räi­lys­sä ol­leen pää­pal­kin­non voit­ta­jak­si tuli Ju­ha­ni Saa­ri­maa. Ar­von­ta suo­ri­tet­tiin 11.8. kaik­kien, Ky­tö­tu­val­la ol­lee­seen pos­ti­laa­tik­koon, pyö­räi­ly­suo­ri­tuk­sen­sa kir­jan­nei­den kä­vi­jöi­den kes­ken. Saa­ri­maa nou­ti ko­me­an val­koi­sen Jo­pon La­keu­den Ko­nees­ta ja voi nyt jat­kaa mat­kaa uu­del­la pol­ku­pyö­räl­lä.

– On­pa ko­mea pyö­rä! Tämä oli kyl­lä oi­kein mie­lui­nen yl­lä­tys. Jo­poa mi­nul­la ei ole kos­kaan ol­lut­kaan. Meil­lä on emän­nän (He­le­na) kans­sa vaih­de­pyö­rät, mut­ta täl­le uu­del­le pyö­räl­le tu­lee var­mas­ti käyt­töä, Saa­ri­maa ar­vi­oi.

Saa­ri­maan pa­ris­kun­ta pyö­räi­lee pal­jon ke­sän ai­ka­na. Tä­hän men­nes­sä pyö­räi­ly­ki­lo­met­re­jä on ker­ty­nyt ar­vi­ol­ta 1500.

– Jos ke­le­jä pii­saa, niin var­mas­ti eh­dim­me pyö­räil­lä vie­lä tu­hat ki­lo­met­riä li­sää. Ky­tö­tu­val­la ke­sä­pyö­räi­lyn ai­ka­na tai­sim­me käy­dä ne­li­sen ker­taa. Ker­ran kier­sim­me sin­ne Här­män kun­to­kes­kuk­sen kaut­ta. Kä­vim­me siel­lä aa­mu­pa­lal­la ja jat­koim­me sit­ten siel­tä suun­nal­ta mat­kaa Ky­tö­tu­val­le, Saa­ri­maa ker­too yh­den esi­mer­kin pa­ris­kun­nan pyö­rä­len­keis­tä.

– Val­ta­tiel­lä kun pyö­räi­lee, kan­nat­taa ol­la aa­mu­var­hai­sel­la liik­keel­lä. Sil­loin ei ole vie­lä pal­jon lii­ken­net­tä. Yleen­sä teem­me pyö­rä­lenk­ke­jä päi­vän pääl­le ja ai­na, kun on so­pi­va het­ki, Saa­ri­maa jat­kaa.

Ky­tö­tu­val­le pyö­räil­les­sään Saa­ri­maat sääs­tyi­vät ve­si­sa­teel­ta, vaik­ka vä­lil­lä pil­vet liik­kui­vat al­haal­la.

– Tuu­li oli vä­lil­lä mel­koi­sen kova pel­to­au­keil­la. Töi­tä sai pol­ke­mal­la teh­dä ko­vas­ti, mut­ta kun­to­han sii­nä hom­mas­sa vain kas­vaa, Saa­ri­maa sa­noo.

Ala­jo­en mai­se­mis­sa pyö­räil­les­sä he ovat on­nis­tu­neet nä­ke­mään mm. kur­kia ja ne­van puo­lel­la kau­rii­ta.

– Yh­den ker­ran juok­si nää­tä tien yli. Luu­lin en­sin kär­päk­si, mut­ta kyl­lä se nää­tä oli, Saa­ri­maa ker­too.

Saa­ri­maat ovat in­nok­kai­ta kun­toi­li­joi­ta. He har­ras­ta­vat lii­kun­taa mo­ni­puo­li­ses­ti ja sään­nöl­li­ses­ti.

– Kaik­kea mah­dol­lis­ta. Ke­säl­lä pyö­räil­lään, mut­ta li­säk­si käy­dään mm. ui­mas­sa, kei­laa­mas­sa ja pe­laa­mas­sa len­to­pal­loa, Saa­ri­maa lu­et­te­lee.

Jo­pon li­säk­si ke­sä­pyö­räi­lyyn osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vot­tiin kuu­si muu­ta pal­kin­toa. Nii­den voit­ta­jat ovat Jan­ne Långs­jö, Lee­na Pa­lo­mä­ki, Mart­ti Mä­ke­lä, Aa­da Lat­va­la, Sen­ni Kei­sa­la ja Rit­va Lah­ti.

Pal­jon on­nea voit­ta­jil­le! Voi­ton voi ha­kea La­pu­an Sa­no­mien kont­to­ril­ta. Asi­a­kas­pal­ve­lu on au­ki ar­ki­sin klo 9-15.