JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
3.2.2023 16.00

Kaara kutsuu miehiä

La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mät Mies­ten aa­mut jat­ku­vat.

Vuo­den en­sim­mäi­nen Mies­ten aa­mu jär­jes­te­tään Kaa­ran­män­ni­kön lei­ri­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 18.2.

– Nyt on mie­hil­lä eri­no­mai­nen ti­lai­suus tul­la tu­tus­tu­maan lei­ri­kes­kuk­sen pe­rus­teel­li­ses­ti uu­dis­tet­tui­hin, viih­tyi­siin ti­loi­hin ja sa­mal­la kuu­le­maan mil­lais­ta hen­gen­ra­vin­toa päi­vän alus­ta­jil­la on tar­jot­ta­va­naan, ker­too tie­do­tus­vas­taa­va Kari Lah­ti seu­ra­kun­nan mies­te­naa­mu­toi­mi­kun­nas­ta.

Tuo­mi­o­ro­vas­ti Jus­si Pe­rä­a­ho poh­tii en­sim­mäi­sen aa­mun pu­heen­vuo­ros­saan vii­kon psal­mi­teks­tin ää­rel­lä Ju­ma­lan läs­nä­o­loa vai­kei­den elä­män­koh­ta­loi­den kes­kel­lä. Psal­min­kir­joit­ta­ja huu­dah­taa: "He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut?" Pe­rä­a­ho ky­syy, min­kä­lai­nen on mei­dän ko­ke­muk­sem­me, kun elä­mäs­sä pu­hal­ta­vat kyl­mät tuu­let.

Toi­se­na pu­hu­ja­na mies­ten aa­muun saa­puu Ylis­ta­ron Un­ta­ma­las­ta maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän töis­tä elä­köi­ty­nyt Esa Lam­mi, joka maan­lä­hei­sel­lä ta­val­laan ker­too mat­kas­taan us­kon­tiel­lä. Mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Can­ti­cum-vel­jet joh­ta­ja­naan ja sä­es­tä­jä­nään Mik­ko Tien­haa­ra.

Ruu­miin­ra­vin­nos­ta huo­leh­tii täl­lä ker­taa Tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta tar­jo­a­mal­la lei­ri­kes­kuk­sen emän­nän val­mis­ta­man mait­ta­van aa­mu­pa­lan ti­lai­suu­den al­ka­jai­sik­si.

Ke­vät­kau­den seu­raa­va Mies­ten aa­mu on maa­lis­kuus­sa Kau­ha­jär­ven seu­ra­kun­ta­ko­dil­la, jon­ne pu­hu­jik­si saa­pu­vat Kau­ko Huh­ta­luh­ta Ala­här­mäs­tä ja Jus­si Ko­so­la Yli­här­mäs­tä. Aa­mu­pa­lan tar­jo­aa Val­met. Var­pu­lan met­säs­tys­ma­jal­la huh­ti­kuun lo­pul­la pi­det­tä­väs­sä Mies­ten aa­mus­sa pu­hu­vat Kari Lai­ne ja Jar­mo Tu­pi­la La­pu­al­ta. Haa­pa­kos­ken Met­säs­tä­jät ry on lu­van­nut jär­jes­tää pien­tä pur­ta­vaa.

– Kaik­ki mie­het ovat ter­ve­tul­lei­ta näi­hin ma­ta­lan kyn­nyk­sen ti­lai­suuk­siin, ei­kä ke­nel­tä­kään ky­sel­lä us­kon mää­rää tai laa­tua, muis­tut­taa Kari Lah­ti.

Syk­syn Mies­ten aa­mu­ja ryh­dy­tään suun­nit­te­le­maan ke­säl­lä ja niis­tä tie­do­te­taan erik­seen.