JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
15.9.2022 8.00

Kaupunki toivoo asukkaat mukaan suunnitteluun

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re kut­suu kun­ta­lai­sia vaih­ta­maan mie­li­pi­tei­tä ja ker­to­maan aja­tuk­si­aan, mi­hin suun­taan La­pu­aa tu­li­si ke­hit­tää. Kau­pun­ki on käyn­nis­tä­nyt elo­kuus­sa stra­te­gi­an­sa päi­vi­tyk­sen ja sen poh­jal­le toi­vo­taan asuk­kai­den ja si­dos­ryh­mien mie­li­pi­tei­tä.

Va­paa­muo­toi­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 23.9. La­pu­an Tai­de­mu­se­ol­la Van­has­sa Pau­kus­sa. Etu­kä­teen voi miet­tiä omal­ta koh­dal­taan, mit­kä ovat La­pu­an vah­vuuk­sia, mis­sä olem­me pa­rem­pia kuin muut. Tai mil­lä ta­voin La­pu­an veto- ja pi­to­voi­maa voi­tai­siin li­sä­tä. Asi­oi­ta voi kir­joit­taa ylös pa­pe­ril­le tai ker­toa aja­tuk­sis­taan suu­sa­nal­li­ses­ti.

Tai­de­mu­se­ol­la on mah­dol­lis­ta myös sa­mal­la tu­tus­tua Sa­maan ai­kaan toi­saal­la -näyt­te­lyyn, jota ha­luk­kail­le esit­te­lee mu­se­o­leh­to­ri Kir­si-Ma­ria Tuo­mis­to.

– Kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la on myös ky­se­ly ota­kan­taa.fi, jo­hon voi käy­dä vas­taa­mas­sa 30.9. as­ti. Huo­mi­sen il­lan an­tia ja verk­ko­ky­se­lyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään sit­ten kau­pun­gin stra­te­gi­a­työn taus­ta-ai­neis­to­na, yh­teys­pääl­lik­kö Mer­vi Mik­ko­la ker­too.