JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
16.8. 14:10

Kehitysyhtiön johtajaksi hakee 44 kiinnostunutta

La­pu­an Ke­hi­tys Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan paik­kaa haki 44 hen­ki­löä. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re on erit­täin tyy­ty­väi­nen ha­ki­ja­mää­rään ja - laa­tuun ja heh­kut­taa­kin La­pu­al­ta kan­tau­tu­van nyt hy­viä uu­ti­sia.

– On hie­noa ha­vai­ta, et­tä La­pu­al­la on ve­to­voi­maa ja hy­viä ha­ki­joi­ta on pal­jon.

Kos­ka kyse on kau­pun­gin kon­ser­niyh­ti­ös­tä, ha­ki­joi­den ni­miä ei an­ne­ta jul­ki­suu­teen.

Kau­pun­gin­joh­ta­jan mu­kaan ke­hi­ty­syh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­jan paik­ka on näy­tön paik­ka -teh­tä­vä. Kos­ka

Il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la La­pu­al­le ha­e­taan ih­mis­tä, jol­la on yrit­tä­jä­mäi­nen ote, joka on ta­voi­te­ha­kui­nen ide­oi­ja ja to­teut­ta­ja. Hä­nen toi­vo­taan tu­le­van to­teut­ta­ma­na toi­men­pi­tei­tä yri­tys­kan­nan li­sää­mi­sek­si ja yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

– Pää­set it­se vai­kut­ta­maan tu­le­viin pai­no­pis­te­a­lu­ei­siin, mai­ni­taan il­moi­tuk­ses­sa.

Kan­ka­re to­te­si tiis­tain La­pu­an Sa­no­mis­sa, et­tä pai­no­pis­te­a­lu­et­ta, sitä, mi­hin toi­min­taa ak­tii­vi­ses­ti fo­ku­soi­daan, ryh­dy­tään yh­des­sä uu­den joh­ta­jan kans­sa ide­oi­maan ja suun­nit­te­le­maan. Näin muun mu­as­sa sik­si, et­tä kau­pun­gin re­surs­sit ovat ra­jal­li­set.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?