JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
7.9.2022 9.00

Korona­tar­tunnat vihdoin laskussa

Ter­vey­den­huol­lon pcr-tes­ti­tu­los­ten pe­rus­teel­la ko­ro­nan ala­va­ri­an­tin huip­pu ko­et­tiin Ete­lä-Poh­jan­maal­la hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä. Sen jäl­keen tie­toon tul­leet ta­paus­mää­rät ovat las­ke­neet viik­ko vii­kol­ta.

– Ko­ro­na­ti­lan­ne näyt­tää täl­lä het­kel­lä ole­van hel­pot­ta­mas­sa. Suun­taus on sama niin meil­lä Ete­lä-Poh­jan­maal­la kuin myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Ko­ro­na­vi­ruk­sen mää­rä jä­te­ve­si­tut­ki­muk­sis­sa on vä­hen­ty­nyt. Tes­ti­mää­rät kuin il­mi tul­leet tar­tun­nat ovat las­ku­suun­nas­sa. Myös eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ja pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä on vä­hen­ty­nyt vii­meis­ten viik­ko­jen ai­ka­na, in­fek­ti­o­lää­kä­ri Eli­na Kär­nä ker­too.

Sei­nä­jo­en kes­kus­sai­raa­las­sa oli maa­nan­tain 5.9. tie­to­jen mu­kaan 10 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa. Maa­kun­nan ter­veys­kes­kus­ten vuo­de­o­sas­toil­la oli 41 ko­ro­na­po­ti­las­ta.

– Va­li­tet­ta­vas­ti ko­ro­na­kuo­le­mia to­de­taan kui­ten­kin edel­leen vii­koit­tain. Kyse on lä­hes poik­keuk­set­ta iäk­käis­tä tai hen­ki­löis­tä, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­via pe­rus­sai­rauk­sia. Me­neh­ty­mi­set to­de­taan useim­mi­ten joko ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­tol­la tai ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä, Kär­nä sa­noo.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) jul­kai­si vii­me vii­kol­la tie­dot­teen, jos­sa se suo­sit­te­lee tänä syk­sy­nä uut­ta te­hos­te­ro­ko­tus­ta kai­kil­le 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le, 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le sekä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le. Ro­ko­te suo­si­tel­laan ot­ta­maan sa­mal­la käyn­nil­lä inf­lu­ens­sa­ro­kot­teen kans­sa.