JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
15.8.2023 9.00

Lähdettiin oikein porukalla Kytötuvalle iltakahville

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Sa­no­mien ja kau­pun­gin yh­tei­nen, ke­sän ajan kes­tä­nyt, pyö­räi­ly­kam­pan­ja päät­tyi vii­me vii­kon tors­tai­na, jol­loin kau­pun­gin­ta­lon edes­tä läh­det­tiin vie­lä yh­tei­ses­ti pyö­räi­le­mään Ala­jo­en Ky­tö­tu­val­le il­ta­kah­vil­le. Tar­jol­la oli läh­ti­jöil­le eväs­tä kau­pun­gin­ta­lon por­tail­la ja pe­ril­lä pöy­tä oli ka­tet­tu pie­nel­lä il­ta­pa­lal­la. Sää­kin suo­si ja vä­lil­lä pyö­räi­li­jät py­säh­tyi­vät kat­se­le­maan ja kuun­te­le­maan Ala­jo­en luon­to­mai­se­mia Ben­ga Pön­ti­sen ker­to­es­sa mm. lin­tu­ha­vain­nois­ta.

En­nen pyö­räi­le­mään läh­töä kau­pun­gin­ta­lon puis­tos­sa ke­säil­lan et­koil­la vä­keä viih­dyt­ti Ant­ti Hon­ka­nen ki­ta­ra­mu­siik­ki­tuo­ki­ol­la.

Pyö­räi­li­jöi­tä kävi Ala­jo­en Ky­tö­tu­val­la ke­sän ai­ka­na ta­sai­seen tah­tiin. Kai­ke­ni­käi­siä, jo­kai­se­na vuo­ro­kau­den ai­ka­na, eri puo­lil­ta La­pu­aa ja kun­ta­ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta­kin.

Toi­voim­me pyö­räi­li­jöil­tä yh­teys­tie­to­jen li­säk­si ha­vain­to­ja ja kom­ment­te­ja hei­dän jät­tä­miin­sä ar­von­ta­li­puk­kei­siin. Niis­tä pää­sim­me päät­te­le­mään, et­tä Ala­jo­en mai­se­mis­sa on nau­tin­nol­lis­ta pyö­räil­lä, sil­lä eräs pos­ti­laa­tik­koon osal­lis­tu­mis­li­puk­keen­sa pu­dot­ta­nut oli kir­jan­nut sää­ti­lan ol­leen pel­käs­tään mai­nio pyö­räi­lyyn tai kaik­ki säät ovat ul­koi­lu­säi­tä.

Ke­sä­pyö­räi­lyn ai­ka­na pol­ki­jat kul­ki­vat myö­tä-, vas­ta- ja si­vu­tuu­lis­sa, kum­pu­pil­vien al­la, au­rin­gon­pais­tees­sa, sa­de­kuu­ro­jen saat­te­le­ma­na, sa­la­moi­den ja uk­ko­sen­kin nous­tes­sa uh­kai­le­maan. Vä­lil­lä tai­vaan­ran­nan yl­le le­vit­tyi sa­teen­kaa­ri.

Mat­kal­le eh­dit­tiin ha­vain­noi­da "kaik­kia kau­nis­ta", ku­ten yh­teen osal­lis­tu­ja­li­puk­kee­seen oli tii­vis­tet­ty. Eläi­mis­tö­kin on lin­nuis­taan tun­ne­tuk­si tul­leel­la Ala­jo­el­la run­sas­ta. Niis­tä tu­tuim­pia oli kir­jat­tu ylös, ku­ten kur­kia, va­rik­sia, ha­ra­koi­ta, töyh­tö­hyyp­piä, se­pel­kyyh­ky­jä, väs­tä­räk­ke­jä, kot­ta­rai­sia, naak­ko­ja... Muis­tiin oli lai­tet­tu myös, mi­ten me­ri­kot­ka tä­hyi­li pel­to­pyyn poi­ka­sia pel­lol­la tai fa­saa­ni­poi­kue kul­ki emon­sa jäl­jes­sä tien yli. Kä­ki­kin kuk­kui.

Myös per­ho­sia mo­net eh­ti­vät ihas­tel­la, ni­mel­tä mai­nit­tiin ai­na­kin nei­to- ja nok­kos­per­ho­set. Ha­vain­to­ja teh­tiin mo­nen­lai­sis­ta pör­ri­äi­sis­tä, paar­mois­ta ja ki­ma­lai­sis­ta. Kas­veis­ta eri­tyi­ses­ti mai­nit­tiin mai­to­hors­mat, nap­pi­ku­kat, isoil­la nu­puil­la ole­vat au­rin­gon­ku­kat ja täh­käl­leen tu­le­vat vil­jat. Eläi­mis­tön osal­ta ha­vain­to­ja teh­tiin ai­na­kin ru­sa­kois­ta ja kau­riis­ta.

Tot­ta kai pyö­räi­li­jät huo­mi­oi­vat kom­men­teis­saan toi­set pyö­räi­li­jät, au­tot, trak­to­rit ja muut tiel­lä liik­ku­jat. Eri­tyis­mai­nin­nan sai pel­lol­la kul­ke­nut huk­ka­kau­ran­ke­rää­jä.

Eri­tyi­siä ha­vain­to­ja oli­vat myös mm. mum­mo­la, "trak­to­rin mu­nat" pel­lol­la, pel­to­seu­ra­vä­ki ja Raa­ma­tun ky­län pa­ko­ki­vi.

Muu­ta­maan osal­lis­tu­ja­li­puk­kee­seen oli ha­vain­noi­tu "jon­kun sil­mä­la­sit Ky­tö­tu­van pöy­däl­lä". Toi­vot­ta­vas­ti la­sit ovat löy­tä­neet omis­ta­jan!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?